Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời Nâng Cao giúp bạn hoàn toàn …

An Phúc Trọn Đời Nâng Cao AIA là sản phẩm bảo hiểm gì ?

 

An Phúc Trọn Đời Nâng Cao AIA

 An Phúc Trọn Đời Nâng Cao AIA

An Phúc Trọn Đời Nâng Cao AIA là sản phẩm bảo hiểm gì ? An Phúc Trọn Đời Nâng Cao là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời Nâng Cao giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những ưu điểm nổi bật như :

  • Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý
  • Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm
  • Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm
  • Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ Giá trị tài khoản
  • Lãi suất cam kết năm đầu hấp dẫn (6%/năm)
  • Thưởng duy trì hợp đồng lên đến 75% Phí tối thiểu của năm (là khoản phí bảo hiểm tối thiểu Bên mua bảo hiểm cần đóng tại mỗi kỳ đóng phí trong giai đoạn bốn năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng. Phí tối thiểu được thể hiện trong Giấy chứng nhận bảo hiểm )
  • Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy….

Bài viết cùng chủ đề