Hướng dẫn cài đặt AAA logo

Sau khi download file aaa-logo.zip về máy các bạn click vào file AAA-logo-5.zip > Wizard > Finish để tiến hành giải nén file như hình ảnh bên dưới.
aaa logo
Click vào “aaalogo5-full-setup.exe” để cài đặt.
aaa logo
aaa logo
  aaa logo
aaa logo

Hướng dẫn sử dụng AAA Logo để thiết kế logo chuyên nghiệp

Sau khi thao tác cài đặt trương trình xong giao diện của phần mềm aaa logo chính sẽ xuất hiện.
aaa logo
Tại đây sẽ xuất hiện mục Templetes bạn có thể chọn những logo theo mẫu sẵn click vào mẫu cần tạo.
 • Load saver project: Mở file project trên máy tính
 • New blank project: Tạo một file logo mới.
aaa logo
Sau khi chúng ta tạo một file logo mới.
aaa logo

Mục File trong AAA Logo

 • Save Image As: Lưu logo mới chỉnh sửa
 • New Project: Tạo một project mới (logo mới)
 • Open Project: Mở một project đã có trong máy
 • Import: Xuất logo ra
 • Print: In

Mục Edit trong AAA Logo

 • New Text: Tạo một đoạn chữ mới vào logo, hoặc tạo slogan
 • New Shape: Tạo một hình mới

aaa logo

Chỉnh sửa đối tượng trong AAA Logo 5

 • Scale: Thu nhỏ phóng to đối tượng.
 • Rotale: Xoay các đối tượng.
 • Color: Thay đổi mầu sắc.
 • Compose: Gộp, tách đối tượng…
 • Styles: Thêm hiệu ứng.
 • Text: Thêm chữ.
Lưu ý: ở phía bên phải là bảng chọn màu và thay đổi màu logo của bạn, nếu muốn thay đổi màu thì bạn click vào logo của bạn sau đó hãy chọn 1 màu bất kỳ trong bảng “Styles Library”.
La Trọng Nhơn mong rằng bài viết này sẽ giúp ích đươc cho bạn.

Bài viết cùng chủ đề