Vì 1 lý do nào đó trên hệ thống dẫn đến việc chúng ta không thể sử dụng port (cổng) 8880 kết nối giao diện Plesk Panel, yên tâm Odin vẫn cho phép bạn thay đổi sang 1 cổng khác tùy theo nhu cầu sử dụng.
Rất đơn giản thôi, hãy thực hiện tuần tự theo hướng dẫn sau :

Chú ý : Khuyến cáo của Odin: Plesk phải được truy cập trên các cổng mặc định. Chẳng hạn Port 8443 được sử dụng bởi external management và provisioning systems (như Odin Service Automation, OBA-S, Customer & Business Manager) để kết nối với Plesk, còn đối với port 8880 được Web Presence Builder và Virtuozzo containers offline management services yêu cầu khi kết nối. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện thay đổi.

1. Windows OS

Hệ thống áp dụng:

 • Plesk 12.0
 • Plesk 11.5
 • Plesk 11.0
 • Plesk 10.4

Thao tác thực hiện :

 • Kết nối server sử dụng Remote Desktop.
 • Mở Internet Information Services (IIS) Manager >>> Sites >>> Chuột phải vào site: PleskControlPanel >>> Edit bindings…
 • Add thêm hoặc thay đổi các giao thức, địa chỉ IP, và cổng có sẵn.
 • Apply cấu hình bindings mới và restart PleskControlPanel website.
 • Bạn phải chắc chắn rằng firewall cho phép kết nối đến các cổng TCP, như được định nghĩa trong cấu hình bindings mới.

Plesk-changeport-windows

2. Linux OS

Plesk version 12.x :

 • Plesk 12 sử dụng sw-cp-server, dựa trên Nginx. Các tập tin cấu hình của Plesk nằm trong /etc/sw-cp-server/conf.d/Plesk.conf. Chỉnh sửa các dòng sau đây trong tập tin đó và thay đổi cổng:
 • Cuối cùng restart lại sw-cp-server để các thay đổi được thực hiện

Plesk version 11.5 :

 • Plesk 12 sử dụng sw-cp-server, dựa trên Nginx. Các tập tin cấu hình của Plesk nằm trong /etc/sw-cp-server/applications.d/Plesk.conf. Chỉnh sửa các dòng sau đây trong tập tin đó và thay đổi cổng:
listen 8880;

listen 127.0.0.1:8880 default_server;
 • Cuối cùng restart lại sw-cp-server để các thay đổi được thực hiện

  # /etc/init.d/sw-cp-server restart 
  
  Restarting sw-cp-serverd: sw-cp-server

Xem thêm:
dịch vụ seo nội dung

đào tạo seo tại nhà miễn phí

Bài viết cùng chủ đề