Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, La Trọng Nhơn đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nhưng khi website được xây dựng từ mã nguồn mở Joomla thì sao ?

+ Đăng nhập vào quản trị Website (Ví dụ: http://www.demo.com/administrator)

+ Vào menu Site >> Global Configuration >> chọn Tab Server .

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1.Sử dụng mail hosting :

Mailer: chọn SMTP Server

Mail From: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

SMTP Authentication: (chọn Yes)

SMTP Security: chọn None // Mail Server không hỗ trợ Secure

SMTP Port: 25

SMTP Username: Nhập Email gởi

SMTP Password: Password đăng nhập của Email gởi

SMTP Host: mail.tên miền

2.Sử dụng Gmail :

Mailer: chọn SMTP Server

Mail From: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

SMTP Authentication: (chọn Yes)

SMTP Security: SSL

SMTP Port: 465

SMTP Username: Nhập Email gởi

SMTP Password: Password đăng nhập của Email gởi

SMTP Host: smtp.gmail.com

+ Lưu ý : Vì lý do an toàn hệ thống + hạn chế lợi dụng spam mail nên From Name = SMTP Username

Xem thêm:
dịch vụ seo tphcm

nên đào tạo seo ở đâu miễn phí

Bài viết cùng chủ đề