0638da766dff75f036466c2e33177e78 giatrihoanlailagikhinaohopdongbaohiemnhanthocogiatrihoanlai


Để hiểu được các thông tin trong hợp đồng bảo hiểm bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về các thuật ngữ bảo hiểm. Một trong những thuật ngữ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng là giá trị hoàn lại. Vậy giá trị hoàn lại là gì?

Giá trị hoàn lại là gì?

Giá trị hoàn lại là số tiền bên mua bảo hiểm nhận được khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn. Giá trị hoàn lại xuất phát từ nguồn phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại bằng giá trị tiền mặt cộng với quyền lợi tiền mặt đặc biệt tích lũy (nếu có), bảo tức tích lũy (nếu có) và lãi tích lũy (nếu có), trừ đi nợ (nếu có). Giá trị hoàn lại sẽ được ghi rõ trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ để khách hàng tiện theo dõi.

Giá trị hoàn lại trong sản phẩm liên kết chung và liên kết đơn vị được định nghĩa rõ trong các thông tư như sau:

Có thể bạn quan tâm  Vay tiêu dùng là gì? Những thông tin bổ ích khách hàng cần nắm mới

Theo Điều 8 Thông tư 52/2016/TT-BTC, giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Mặt khác theo Điều 10 Thông tư 135/2012/TT-BTC, giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị được xác định dựa trên giá mua đơn vị quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Thông tin về giá trị hoàn lại vào năm đầu báo cáo và giá trị hoàn lại vào năm cuối báo cáo sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm hợp đồng.

Đặc điểm của giá trị hoàn lại

– Hầu hết các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không có giá trị hoàn lại trong 2 năm đầu nên hủy hợp đồng thì khách hàng sẽ không được nhận lại số phí bảo hiểm đã đóng. Thực tế, vẫn có sản phẩm có giá trị hoàn lại từ năm đầu tiên nhưng số tiền rất ít.

Có thể bạn quan tâm  Bạn đã biết về dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Vietinbank? mới

– Giá trị hoàn lại tỷ lệ thuận với thời điểm khách hàng hủy ngang hợp đồng. Nếu thời điểm hủy hợp đồng càng sớm thì giá trị hoàn lại càng thấp.

– Khi hợp đồng hình thành giá trị hoàn lại, thì bên mua bảo hiểm có thể:

  • Sử dụng giá trị hoàn lại để nộp phí bảo hiểm tự động.
  • Tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của mình.
  • Nhận toàn bộ giá trị hoàn lại nếu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Hãy cân nhắc trước khi hủy hợp đồng

Hãy cân nhắc trước khi hủy hợp đồng

Khi nào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại?

Theo quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bên mua bảo hiểm sẽ được nhận lại giá trị hoàn lại của hợp đồng nếu có thời gian đóng phí từ 2 năm trở lên. Với các hợp đồng có thời gian đóng phí dưới 2 năm thì không có giá trị hoàn lại. Khách hàng sẽ không được nhận lại khoản phí đã đóng trong 2 năm ấy nếu hủy hợp đồng trước thời hạn.

Lời khuyên dành cho người tham gia bảo hiểm

Một lời khuyên dành cho những đang tham gia bảo hiểm là hãy duy trì hợp đồng bảo hiểm đến khi đáo hạn để vừa được bảo vệ vừa có thể nhận được giá trị tài khoản hợp đồng/giá trị hoàn lại từ số phí bảo hiểm đã đóng . Việc dừng hợp đồng giữa chừng có thể khiến khách hàng phải chịu thiệt thòi khi không nhận lại số tiền đã đóng nếu thời gian tham gia dưới 2 năm.

Khi gặp khó khăn về tài chính không thể đóng phí đúng hạn, theo luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bạn có thêm thời gian là 60 ngày gia hạn đóng phí để hoàn thành nghĩa vụ này. Nếu hết thời gian gia hạn mà bạn vẫn chưa xoay sở được phí bảo hiểm thì giá trị hoàn lại sẽ được sử dụng để nộp phí bảo hiểm cho kỳ đóng phí hiện. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực khi giá trị tài khoản hợp đồng còn lại trừ đi khoản nợ nếu có không đủ để đóng phí kỳ hiện tại kể từ khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí.

Hy vọng với những phân tích đã giúp bạn hiểu được giá trị hoàn lại là gì để đưa ra những quyết định phù hợp nhất khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy gửi ĐĂNG KÝ để được tư vấn NGAY.

Đăng ký ngay

Có thể bạn quan tâm: