[Video] Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TP Hà Nội cao nhất là 23,1, ĐH Thành Đô thấp nhất là 14,5 – ĐH công nghiệp TP Hà Nội điểm chuẩn

ĐH Công nghiệp TP Hà Nội vừa ra mắt điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT vương quốc 2019. Trong số đó, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển … Từ khóa: ĐH công nghiệp TP Hà Nội điểm chuẩn, ĐH công nghiệp TP Hà Nội điểm chuẩn, ĐH công nghiệp […]

Read More