logo mat bao 01

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

Gói chính sách là tuyển tập các chính sách và cài đặt được xác định sẵn, có thể được tùy chỉnh và áp dụng cho một nhóm người dùng có các vai trò tương tự trong tổ chức của bạn. Các định nghĩa ở các gói chính sách này không nhằm hỗ trợ việc tuân thủ quy định, mà chúng được cung cấp để giúp bạn thuận tiện và có thể được tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu về quy định của riêng bạn.

  • Danh sách các gói chính sách:
Có thể bạn quan tâm  Gzip là gì? Cách thêm Gzip tăng tốc độ tải website hiệu quả update 2020

Gioi thieu ve Goi chinh sach trong Microsoft Teams update

  • Để xem chi tiết các chính sách trong gói chính sách: nhấp vào Tên gói chính sách.

1587810531 260 Gioi thieu ve Goi chinh sach trong Microsoft Teams update

Xem thêm:
dịch vụ seo tổng thể website

đào tạo seo cho người mới bắt đầu miễn phí

Có thể bạn quan tâm: