Bài viết này, Mắt Bão xin hướng dẫn bạn cách cấu hình và sử dụng tài khoản Email trên thiết bị iPhone. Chúng ta bắt đầu thao tác như hướng dẫn nhé :

Bước 1 : Vào mục Settings.

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 1

Bước 2 : Tiếp tục vào mục Passwords & Accounts.

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 2

Bước 3 : Click chọn mục Add Account

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 3

Bước 4 : Chọn Other

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 4

Bước 5 : Chọn tiếp Add Mail Account 

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 5

Bước 6 : Nhập thông tin địa chỉ Email và Password mà bạn muốn cấu hình và bấm Next 

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 6

Bước 7 : Nhập các thông tin cần cấu hình sau đó bấm Next

  • Host Name : thường sẽ sử dụng đường dẫn mail.domain.ltd ( tên miền bạn sử dụng cho dịch vụ mail ) hoặc sử dụng theo đường dẫn của máy chủ mail. Tuy nhiên, ở đây Mắt Bão khuyến nghị bạn nên sử dụng đường dẫn server để tăng tính bảo mật trong xuyên suốt quá trình gửi nhận mail. ví dụ : sv48d80.emailserver.vn
  • User Name : bạn phải nhập đầy đủ địa chỉ Email ( nếu bạn chỉ nhập phần user đầu của địa chỉ Email thì sẽ báo lỗi sai tài khoản )

Hướng dẫn cấu hình sử dụng mail trên thiết bị iPhone update 2020 7

Như vậy, bạn đã cấu hình thành công tài khoản Email vào trên thiết bị điện thoại iPhone.

Chúc bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình sử dụng.

Xem thêm:
dịch vụ seo hồ chí minh

day hoc seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề