Bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn bạn thao tác quản trị cơ bản nhất cho gói dịch vụ Email Hosting trên giao diện DirectAdmin.

Chúng ta cùng bắt đầu bài viết nhé :

Tạo Email

Bước 1 : Trên giao diện quản trị Email, để có thể khởi tạo địa chỉ Email mới bạn hãy vào mục E-mail Manager, sau đó vào tiếp mục E-mail Account

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 1

Bước 2 : Click chọn Create Account

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 2

Bước 3 : Bây giờ bạn hãy nhập thông tin địa chỉ Email cần khởi tạo và bấm Create Account nhé

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 3

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 4

Mailing List

Mailing List là một danh sách bao gồm các địa chỉ e-mail được tập hợp theo một nhóm.

Bước 1 : Trên giao diện quản trị Email, bạn hãy vào mục E-mail Manager, sau đó vào tiếp mục Mailing Lists

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 5

Bước 2 : Chọn mục Create Mailing List

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 6

Bước 3 : Nhập tên nhóm Mailing List mà bạn muốn khởi tạo và bấm Create

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 7

Bước 4 : Sau khi đã tạo xong, bạn hãy click vào ngay dòng tên nhóm Mailing List mà bạn vừa khởi tạo để thêm thành viên vào nhé.

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 8

Bước 5 : Ngay mục Subscribers, bạn hãy click vào Add Subscriber.

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 9

Bước 6 : Nhập tên địa chỉ Email mà bạn muốn cho làm thành viên của nhóm vào, sau đó bấm Add

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 10

Forwarders

Email Forwarders là một tính năng dùng để Forward Email sang một Email khác, dễ hiểu là chuyển hướng mail. Với chức năng Forwarders bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính và nếu có email gửi đến email phụ , toàn bộ nội dung gửi đến email phụ sẽ được gửi đến email chính.

Bước 1 : Để tạo Forwarder, bạn hãy vào mục Advanced Features và chọn Forwarders

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 11

 

Bước 2 : click vào mục Create E-mail ForwarderHướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 12

Bước 3 : Nhập thông tin như hình ảnh minh họa và bấm Create

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 13

  • Forwarder Name: là địa chỉ mail bạn muốn Forward đến một địa chỉ mail khác (Địa chỉ nguồn)
  • Destination E-mail: là địa chỉ đích mà bạn muốn Forward tới (Địa chỉ đích)

Autoresponders

Autoresponders là cấu hình một tài khoản Email của bạn để có thể tự động gửi thư phản hổi khi địa chỉ Email đó nhận được thư.

Bước 1 : Bạn hãy vào mục Advanced Features, và chọn Autoresponders 

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 14

Bước 2 : Tiếp tục click vào mục Create Autoresponder

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 15

Bước 3 : Nhập thông tin như hình ảnh minh họa và bấm Save

Hướng dẫn sử dụng quản trị cơ bản Email Hosting (DirectAdmin) update 2020 16

  • Responder Address : địa chỉ Email được cấu hình trả lời tự động
  • Subject Prefix : tiêu đề hiển thị cho người nhận
  • Reply Encoding : trả lời mã hóa ( mặc định UTF-8 )
  • Content-Type : loại thư được soạn  ( HTML hoặc Text )
  • Reply Frequency : tần suất reply
  • Responder Message: nội dung mail trả lời tự động
  • Send a CC to: có thể CC cho một địa chỉ Email khác cùng nhận nội dung mail trả lời tự động

Mắt Bão đã hoàn tất bài viết hướng dẫn các thao tác cơ bản trên trang quản trị Email Hosting.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão.

 

 

Xem thêm:
báo giá dịch vụ seo

học seo web online miễn phí

Bài viết cùng chủ đề