Chức năng Archive cho phép bạn lưu các tin nhắn danh sách gửi đến, gửi đi và gửi thư trong một khoảng thời gian xác định. Hệ thống lưu trữ các thư trong thư mục của tài khoản _archive@domain.ltd. Mỗi ngày, hệ thống tạo ra một thư mục mới với định dạng archivetype.YYYY-MM-DD có chứa tất cả các tin nhắn lưu trữ được chỉ định.

 

Khi nhận được thư, hệ thống sẽ ngay lập tức lưu trữ lá thư đó.

 

Lưu

 

  • Hệ thống sẽ lưu trữ cả mail trong thư mục Trash và mail Spam
  • Hệ thống sẽ không lưu trữ những lá mail mà bạn nhận được trước khi bật tính năng này
  • Hành động này xảy ra trước khi hệ thống áp dụng bất kỳ bộ lọc.
  • Hộp thư lưu trữ sẽ lưu lại tất cả các tin nhắn của tất cả các địa chỉ Email và không chia thư mục theo dạng tửng User
  • Dung lượng tài khoản Archive sẽ được tính vào dung lượng mà quý khách sử dụng mail.

 

Bật tính năng lưu trữ

 

Vào giao diện quản trị cPanel, bật tính năng Archive

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 1

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 2

 

Sau khi kích hoạt chức năng Archive, hệ thống sẽ bắt đầu lưu trữ những lá thư được gửi đi và gửi đến tên miền của bạn.

 

Bật thư mục lưu trữ

 

Bước 1 : Để kiểm tra dữ liệu lưu trữ, ngay trên giao diện Archive bạn vừa thao tác, bạn có thể kéo chuột xuống và chọn mục Access Webmail.

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 3

 

Bước 2 : Khi truy cập vào Webmail của tài khoản Archive, bạn vào mục Settings

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 4

 

Bước 3 : Tiếp tục, bạn vào Folders và tick vào ô vuông toàn bộ các thư mục lưu trữ, sau đó quay lại giao diện Webmail để kiểm tra dữ liệu.

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 5

 

Sau khi bật tất cả các thư mục lưu trữ, bạn có thể quay lại Webmail của tài khoản _archive@domain.ltd để kiểm tra lại dữ liệu.

 

Thông số cấu hình tài khoản _archive@domain.ltd vào Outlook

 

Tài khoản _archive@domain.ltd cho phép bạn cấu hình vào Outlook với chỉ với duy nhất giao thức IMAP, để thực hiện cấu hình bạn có thể thao tác như sau :

 

Bước 1 : Ngay trong giao diện quản trị, bạn vào mục Archive và sau đó click chọn IMAP Access

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 6

 

Bước 2 : Bạn có thể cấu hình vào Outlook theo các thông số trong mục Mail Client Manual Settings

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 7

 

Bước 3 : Bây giờ mở phần mềm Outlook và bắt đầu cấu hình :

 

  • Chọn mục Manual Setup or aditional server types và chọn Next

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 8

 

  • Chọn POP or IMAPNext để tiếp tục

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 9

  • Bây giờ nhập thông số giống như ở Bước 2 và bấm Next để hoàn tất. (Ở đây Mắt Bão dùng cấu hình với cổng máy chủ có SSL)

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 10

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 11

Download thư mục lưu trữ

 

Tính năng Archive cho phép bạn tải file lưu trữ về máy tính để phòng những trường hợp hệ thống sẽ tự động xóa dữ liệu trong hộp thư lưu trữ sau khoảng thời gian cố định mà bạn đã set up.

 

Để tải file lưu trữ, bạn có thể thực hiện theo cách sau :

 

Bước 1 : Ngay giao diện quản trị mail, bạn vào tính năng Archive và chọn mục Download Archive

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 12

 

Bước 2 : Bạn có thể chọn hộp thư lưu trữ mà bạn muốn tải về (Incoming, Mailing List, Outgoing) hoặc tải tất cả hộp thư lưu trữ.

 

Sau khi chọn hộp thư muốn tải, bạn hãy chọn thư mục muốn lưu trong máy tính của bạn nhé.

Lưu ý : Tài liệu lưu trữ được lưu trữ theo định dạng của Maildir. 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 13

Bước 3 : Khi tải về, sẽ có một file nén với đuôi là .tar, lúc này bạn chỉ cần giải nén file này ra thì sẽ hiển thị các thư mục lưu trữ.

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 14

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 15 

 

Bước 4 : Khi giải nén file thì tất cả các thư mục lưu trữ sẽ được bung ra

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3 update 2020 16

 

Chúc các bạn thực hiện thành công và luôn luôn bảo vệ được dữ liệu của mình một cách an toàn nhất, tối ưu nhất.

Xem thêm:
dịch vụ seo website giá rẻ

hoc seo web miễn phí

Bài viết cùng chủ đề