Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

Chính sách nhắn tin được dùng để kiểm soát những tính năng nhắn tin qua kênh và cuộc trò chuyện có sẵn cho người dùng trong Teams. Bạn có thể sử dụng chính sách Chung được mặc định cho tất cả các người dùng hoặc tạo một Chính sách riêng cho một hoặc một nhóm người dùng.

  • Tạo mới Chính sách tin nhắn:

Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 1 Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 2 Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 3

  • Chỉnh sửa Chính sách tin nhắn:

Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 4

  • Gán người dùng vào chính sách:

Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 5 Hướng dẫn cấu hình chính sách tin nhắn trong Microsoft Teams update 2020 6

Xem thêm:
dịch vụ seo tại hà nội

đào tạo seo web ở đâu miễn phí

Bài viết cùng chủ đề