Đối với dịch vụ Email4B, tài khoản email  thể cấu hình vào ứng dụng Outlook trên IPhone theo giao thức ActiveSync để  thể đồng bộ hóa dữ liệu email, lịchdanh bạ,…như trên WebMail. 

Bước 1: Mở ứng dụng Outlook Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 15 có trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS

Bước 2: Điền địa chỉ email và chọn Add Account

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 16

Bước 3: Chọn Exchange

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 17Bước 4: Bật Use Advanced Settings và điền thông tin

  • Email Address: Địa chỉ email
  • Password: Mật khẩu
  • Description: Mô tả
  • Server: mail.domain.ltd (domain.ltd = tên miền của bạn) hoặc svXXdXX.emailserver.vn (Thông số XX sẽ được cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ Email4B)

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 18Bước 5: Chọn Maybe Later > Skip để kết thúc tiến trình cài đặt.

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 19

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 20

– Giao diện ứng dụng sau khi cài đặt.

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020 21

Xem thêm:
dịch vụ seo backlink

đào tạo seo giá rẻ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề