Hướng dẫn add tài khoản mail vào giao diện gmail trên điện thoại Android
Nếu bạn muốn kiểm tra mail trên di động và muốn add vào giao diện gmail để quản lý, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào giao diện gmail, add account.
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 1

 

Bước 2: Chọn other.
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 2

 

Bước 3: Add tài khoản email của bạn và bấm Next/Tiếp tục
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 3

 

Bước 4:Chọn giao thức lưu mail:thông thường sẽ chọn IMAP để tránh đầy dung lượng trên điện thoại.
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 4
Tiếp tục điền password user (địa chỉ email) và Next/Tiếp tục
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 5

 

Bước 5:Điền thông tin các trường Incoming mailserver
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 6

– Username: địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ info@matbao.com).
– Password: vui lòng nhập pass user mail.
– Server: mail.tenmien (tên miền mail của bạn. Ví dụ tên miền là matbao thì server là mail.matbao.com).

 

Bước 6: Điền thông tin các trường Outgoing/SMTP mailserver
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 7
– Username: địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ info@matbao.com).
– Password: vui lòng nhập pass user mail.
– SMTP Server: mail.tenmien (tên miền mail của bạn. Ví dụ tên miền là matbao thì server là mail.matbao.com).

 

Bước 7: bạn có thể chọn check mail sau bao nhiêu lâu tùy nhu cầu sử dụng
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 8

 

Bước 8: Trên giao diện gmail, bạn có thể chọn tài khoản hiển thị để kiểm tra thông tin.
Hướng dẫn cấu hình tài khoản mail vào giao diện gmail trên Android update 2020 9

Xem thêm:
dịch vụ seo uy tín tphcm

khoa dao tao seo web miễn phí

Bài viết cùng chủ đề