Bước 1: Truy cập vào web https://www.zoho.com/mail/ để tạo tài khoản
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 1

Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 2
Bước 2: Xác thực domain, tạo bản ghi CName

Vào mục Verify domain > Select your domain’s DNS Manager > chọn Others
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 3
Thực hiện add bản ghi CNAME như zoho cung cấp
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 4
Sau đó quay trở lại trang cài đặt tên miền trên trang zoho nhấn “Proceed to CNAME verification”

Nhấn “skip” để bỏ qua các bước tạo user, có thể quay trở lại tạo sau.

Bước 3: Cấu hình nhận mail:

Vào Configure Email Delivery
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 5
Add hai bản ghi MX vào quản lý DNS tên miền:
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 6
Sau đó quay lai trang zoho nhấn “Next” để hoàn tất

Bước 4: Để có thể truy cập được vào link webmail nên làm thêm thao tác add thêm bản ghi CNAME
Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng mail Zoho update 2020 7

Xem thêm:
dịch vụ seo web hiệu quả

đào tạo seo ở đâu miễn phí

Bài viết cùng chủ đề