Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ ở giao diện người dùng dành cho plesk.

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk Panel http://:you-ip:8880 hoặc https://your-ip:8443 bằng User Admin để được quyền cao nhất.

Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel update 2020 1

Bước 2:

Chọn phần Tool & Settings >> Languages.

Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel update 2020 2

Bước 3:

Chọn ngôn ngữ Vietnamese >>> Enable >>> Make Default để Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao diện chính.

Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel update 2020 3

Bước 4:

Log Out User đang hoạt động. Login trở vào để thấy sự thay đổi về ngôn ngữ giao diện.

Xem thêm:
bảng giá dịch vụ seo

học seo ở đâu tốt nhất miễn phí

Bài viết cùng chủ đề