Hướng dẫn bật tính năng xác thực 2 bước Two-factor Authentication

Bước 1: Đăng nhập webmail

Bước 2: Chọn biểu tượng Settings > Security

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 1

Bước 3:  Điền mật khẩu hiện tại của địa chỉ email vào ô Current Password > Chọn Setup Two Factor Authentication

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 2

  – Giao diện sẽ xuất hiện barcode như hình bên dưới. Bạn cần phải thao tác tại Bước 4 để có được Verification code

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 3

Bước 4: Sử dụng điện thoại thông minh cá nhân, tải ứng dụng Google Authenticator trên kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 4

  – Icon ứng dụng sau khi cài đặt: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 5

Bước 5: Mở ứng dụng Authenticator > BEGIN SETUP > Scan barcode

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 6

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 7

Bước 6: Bạn cần di chuyển camera đến barcode tại hình thứ 2 của Bước 3

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 8

  – barcode tại Bước 3:Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 9

  – Lưu ý: Mỗi địa chỉ email sẽ có đoạn mã barcode khác nhau.

Sau khi dùng camera quét barcode, giao diện điện thoại của bạn sẽ xuất hiện Verification Code tương ứng với địa chỉ email.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 10

Bước 7: Bạn điền đoạn mã gồm 6 chữ số vào ô Verification Code và chọn Verify Pairing (Bước 3)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 11             Giao diện thông báo bạn đã kích hoạt xác thực 2 bước thành công.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 12

 

Sau khi đã kích hoạt tính năng xác thực 2 bước – Two-factor Authentication, các lần đăng nhập email bằng webmail đều cần Verification Code.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Email4B sử dụng xác thực 2 bước Two-factor Authentication (2FA) update 2020 13

Để tắt tính năng, bạn chọn vào biểu tượng Settings > Security > Disable Two Factor Authentication.

Xem thêm:
dịch vụ seo nội dung

đào tạo seo căn bản miễn phí

Bài viết cùng chủ đề