Để remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn đầu tiên bạn cần có SQL Server Management. Bạn có thể tham khảo bài viết sau để tải và cài đặt phần mềm này:

Hướng dẫn cài đặt SQL Server Management Studio 17.3

Sau khi đã cài đặt hoàn tất ta mở ứng dụng lên với giao diện như ảnh:Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 1Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 2Để lấy thông tin remote bạn Truy cập vào Quản trị hosting -> chọn mục Database

Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 3

Sau đó chọn Connection Info
Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 4
Sẽ hiển thị thông tin Database của bạn ở đây
Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 5
Sau đó quay lại SQL Server Managenment và cấu hình kết nối theo như ảnh:
Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 6
Khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn “Connect”. Kết nối thành công sẽ có giao diện như này
Hướng dẫn remote vào Database MS SQL tại La Trọng Nhơn bằng SQL Server Management update 2020 7
Bạn chỉ cần chọn đúng Database của mình sau đó thao tác xử lý theo nhu cầu của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
dịch vụ seo top

khoa dao tao seo web miễn phí

Bài viết cùng chủ đề