Để sao lưu email trong Outlook 2013, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Mở Outlook của bạn, chọn File > Open & Export > Import/Export

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 1

2. Mục Import and Export Wizard sẽ bắt đầu chạy, chọn Export to a file, và ấn Next.

               Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 2

3. Chọn Outlook Data File (.pst), chọn Next.

                      Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 3

4. Chọn tài khoản email mà bạn muốn sao lưu và nhớ chọn Include subfolders box. Thao tác này sẽ xuất nội dung tất cả các thư mục (Hộp thư đến, Hộp thư đi, Nháp, v.v..). Hoặc bạn có thể chọn một thư mục cụ thể để xuất, có thể là Hộp thư đến.

                      Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 4

Lưu ý: Không thể chọn nhiều thư mục. Nếu bạn muốn sao lưu một vài thư mục, bạn sẽ phải lặp lại quá trình cho từng thư mục riêng lẻ.

5. Bản sao của tệp .pst của bạn vào vị trí mặc định theo đường dẫn:

        C:Users<username>DocumentsOutlook Filesbackup.pst.

Để lưu bản sao lưu Outlook của bạn đến nơi khác, hãy nhấp vào nút Browse, chọn vị trí mong muốn và nhấp vào OK.

Tùy chọn mặc định Replace duplicates with items exported sẽ lưu chồng lên file backup đã sao lưu trước đó.

                      Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 5

6. Khi bạn sao lưu một tệp .pst mới, Outlook sẽ đề xuất bảo vệ bằng mật khẩu.

Nếu muốn bảo vệ bản sao lưu email không cho ai truy cập được, bạn nên điền mật khẩu. Hoặc bỏ trống nếu không cần thiết.

                      Hướng dẫn sao lưu dữ liệu email bằng MS Outlook 2013 update 2020 6

Như vậy, quá trình sau lưu dữ liệu email khi sử dụng Outlook 2013 sẽ hoàn tất.

Xem thêm:
dịch vụ seo tổng thê

hoc seo website miễn phí

Bài viết cùng chủ đề