Để vào trang công cụ quản lý của Dịch vụ sao lưu Website, trước tiên bạn phải đăng nhập vào trang Mat Bao, mục Quản trị Hosting

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 1 Tiếp sau đó bạn nhấp chọn vào nút Bảng điều khiển để được chuyển đến trang cấu hình sao lưu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 2

Tổng quan về giao diện

Giao diện của La Trọng Nhơn Dropmysite rất đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, lợi thế của dịch vụ này là cho dù dữ liệu của bạn đang được lưu trữ ở bất kỳ nơi đâu, bạn hoàn toàn sao lưu được tốt.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 3

Ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ bạn chọn tab “Ngôn ngữ” ở góc phải trên

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 4

Cài đặt

Tại tab “Cài đặt” bạn có thể thay đổi mật khẩu, thay đổi thông tin và kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp cho tài khoản

 • Cài đặt tài khoản: Thay đổi một số thông tin như họ tên, và múi giờ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 5

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 6

 • Thực hai yếu tố: Tính năng này cho phép bạn bảo mật thêm một lớp nữa cho tài khoản 2FA ( Two Factor Authentication) xác thực 2 yếu tố. Nếu bạn đã từng sử dụng tính năng này bảo mật cho một số tài khoản dịch vụ như (Gmail, Faceboooks…) thì tính năng này cũng tương tự

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 7

Sử dụng App Google Authenticator để scan mã, App sẽ sinh ra mã OTP (One Time Password) được dùng để xác thực lớp 2

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 8

Sau khi scan mã QR, nhập dãy số trên Google Authenticator và chọn verify, sau đó chọn “Lưu” để kích hoạt 2FA ( Two Factor Authentication)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 9

Bảng điều khiển

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 10

 • Dung lượng: Hiển thị tổng dung lương lưu trữ của tài khoản bao gồm các bản backup sorce code và database
 • Trang web: Hiển thị một số thông tin chung của bản backup source code
 • Cơ sở dữ liệu: Hiển thị một số thông tin chung của bản backup source code
 • Theo dõi danh sách đen website: Hiển thị URL của website đang bị nhiễm mã độc
 • Theo dõi: Giám sát website

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu Website

Để backup dữ liệu website bạn click chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 11

Chọn giao thức truyền dữ liệu. La Trọng Nhơn Dropmysite hỗ trợ nhiều giao thức kết nối như FTP, RSYNC…

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 12

FTP

Đối với giao thức FTP, La Trọng Nhơn Dropmysite hỗ trợ kết nối mã hóa và không mã hóa

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 13

Nhập thông tin kết nối, ở đây mình sử dụng tài khoản FTP, và kết nối có mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình truyền

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 14

Kết nối được thiết lập thành công, trang sẽ list ra tất cả các thư mục.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 15

Ở đây mình chỉ muốn backup thư mục demo.matbao.support và thư mục chính public_html, nên những thư mục khác mình sẽ liệt kê vào danh sách loại trừ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 16

Đặt lịch backup tự động, ở đây mình backup 3 bản, mỗi ngày 1 lần, và backup vào lúc 3h sáng theo múi giờ Hà Nội, sau khi hoàn tất các bước bạn chọn “Kế tếp”

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 17

Kiểm tra lại cấu hình backup và đặt tên cho Profile, chọn Lưu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 18

Quá trình sao lưu dữ liệu diễn ra

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 19

Backup dữ liệu thành công.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 20

Nếu Website của bạn được lưu trữ trên hosting, thì giao thức FTP sẽ khá phù hợp cho việc backup.

SFTP

Để sao lưu dữ liệu Website sử dụng giao thưc SFTP thông qua SSH. Bạn cần phải chắc chắn rằng tài khoản của bạn được quyền login thông qua SSH. Nhập thông tin kết nối

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 21

Chọn thư mục để sao lưu và lịch sao lưu tương tự như sao lưu bằng FTP

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 22

Bạn có thể sử dụng giao thức này để sao lưu dữ liệu trên Cloud Server hoặc Hosting cho phép kết nối SSH Access

RSYNC qua SSH

Để sao lưu dữ liệu thông qua RSYNC, tại ô giao thức bạn chọn ” RSYNC – Qua SSH”. Và điền các thông tin cần thiết, tương tự như SFTP qua SSH, tài khoản của bạn cần phải có quyền kết nối SSH

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 23

Do bản chất của RSYNC là đồng bộ hóa thư mục, nên tốc độ sao lưu là rất nhanh, bạn chỉ tốn khoảng 1/3 thời gian cho việc sao lưu thay vì sao lưu bằng FTP và SFTP.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 24

Sao lưu cơ sở dữ liệu (database)

Để sao lưu database, tại trang chính bạn chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 25

Công cụ cho phép nhiều loại cơ sở dữ liệu (database) phổ biến. Tùy theo loại database bạn đang sử dụng mà lựa chọn cho phù hợp nhé.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 26

Nhập thông tin kết nối cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 27

Tương tự như sao lưu Website, sao lưu database cũng sẽ có tính năng đặt lịch sao lưu.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 28

Đặt tên cho profile và kiểm tra lại cấu hình sao lưu một lần nữa trước khi sao lưu.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 29

Quá trình sao lưu diễn ra

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 30

Sao lưu cơ sở dữ liệu hoàn tất.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 31

Giải thích một số nút tác vụ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 32

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 33 Cho phép bạn chỉnh sửa lại giao thức kết nối, cũng như tài khoản kết nối.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 34 Cho phép bạ điều chỉnh lại lịch sao lưu.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 35 Xem lại lịch sử sao lưu.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 36

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 37 Tải về bản sao lưu

Chọn thư mục cần tải về (download)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 38

Hệ thống sẽ khởi tạo 1 file zip và tải về máy tính

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 39

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 40 Cho phép phục hồi (restore) bản sao lưu (backup) được chọn.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 41 Sao lưu ngay lập tức.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 42 Xóa profile backup bao gồm các bản sao lưu đang tồn tại và các thiết lập khác.

Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu Website

Bạn có thể phục hồi lại các bản sao lưu trước đó chỉ bằng vài bước đơn giản sau đây:

Tại phân hệ Website bạn click chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 43

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 44

Chọn bản sao lưu cần phục hồi.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 45

Bạn lưu ý bản sao lưu sẽ được ghi đè các tập tin trước đó, chọn “Khôi phục” để bắt đầu tiến trình khôi phục website.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 46

Hoàn tất quá trình phục hồi website.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 47

Phục hồi database

Tương tự như phục hồi Website, tại phân hệ website bạn click chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 43

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 49

Lưu ý: Bản sao lưu sẽ được ghi đè các tập tin trước đó, chọn “Khôi phục” để bắt đầu tiến trình khôi phục database.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 50

Hoàn tất quá trình phục hồi database.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 51

Tính năng giám sát Website blacklist

Bạn có thể thêm đường dẫn website cần theo dõi vào công cụ để kiểm tra hoặc giám sát những đường dẫn này. Thông qua việc sử dụng https://transparencyreport.google.com, hệ thống sẽ tự kiểm tra những đường dẫn này có an toàn hoặc bị nhiễm mã độc hay không.

Chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 52

Thêm URL cần giám sát hoặc scan.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 53

Nếu phát hiện URL có vấn đề nó sẽ dừng sao lưu Website và cảnh báo thông qua email.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 54

Tính năng giám sát Website

Công cụ hỗ trợ cho bạn việc giám sát Up/Down website, đây là tính năng khá đáng giá, giúp bạn có thể theo dõi tình trạng website và phát hiện website không hoạt động.

Để giám sát Up/Down Website bạn chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 55

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 56

 • URL: Đường dẫn website cần giám sát.
 • Phương thức HTTP: Hỗ trợ 3 thương thức là: HEAD, GET, POST.
 • User-agent: Loại trình duyệt bạn muốn sử dụng để kiểm tra website.
 • Optional headers: Giá trị được thêm vào HTTP Header.
 • Xác thực HTTP cơ bản: Sử dụng để kiểm tra websie cần phải login.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 57

 • Time out: Thông số này xác định khoảng thời gian trễ khi kết nối đến website. Sau khoảng 30s (mặc định) không lấy được thông tin nó sẽ cho rằng website của bạn đang Down.
 • Tần số: Sau thời gian time out bên trên, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra lại, thời gian thử lại bạn có thể tuỳ chọn.
 • Ngưỡng cảnh báo: sau 2 lần thử lại nhưng vẫn không lấy được thông tin website, hệ thống sẽ thông báo qua email được xác định.
 • Kiểm tra từ: Kiểm tra truy cập website từ nhiều nguồn khác nhau cả trong nước lẫn quốc tế.

Kiểm tra lại các thông số cấu hình và ấn lưu.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 58

Thiết lập thành công.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 59

Kiểm tra khi website Down.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 60

Bạn có thể click chọn biểu tượng Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 61 để kiểm tra chi tiết thông tin cũng như mã lỗi trả về.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ sao lưu Website chuyên nghiệp update 2020 62

Videos

Hướng dẫn backup – sao lưu website

Hướng dẫn restore – Phục hồi website

Hướng dẫn giám sát trạng thái Up/Down của website

Xem thêm:
dịch vụ seo từ khoá

dạy đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề