1. Hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365 (Admin)
Vào trang https://admin.microsoft.com/

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 1

Từ trang quản trị -> Nhấn vào hiển thị tất cả

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 2

Nhấn vào mục thiết đặt -> miền -> thêm miền

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 3

Nhập tên miền -> sử dụng miền này

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 4

Sao chép giá trị TXT

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 5

Trường hợp 1: nếu tên miền thuộc sự quản lý ở La Trọng Nhơn – Đăng nhập vào trang Mat Bao – Tên miền

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 6

Chọn tên miền cần thêm

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 7

Từ giao diện chính của tên miền – quản lý tên miền

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 8

Điền giá trị txt – Thêm bản ghi
• mục host điền giá trị : @
• mục loại chọn TXT
• mục giá trị điền giá trị txt từ Microsoft

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 9

 

Quay trở lại trang tạo tên miền của Microsoft nhấn xác minh

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 10

Nhấn tiếp tục

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 11

Nhấn tiếp tục

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 12

Hoàn tất thêm tên miền

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 13

Trường hợp 2 : Nếu tên miền sử dụng máy chủ phân giải tên miền (Nameserver) không thuộc La Trọng Nhơn – sao chép giá trị của bản ghi TXT gửi đến  nhà cung cấp quản lý DNS của quý khách để cấu hình.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 14

Sau khi quý khách cấu hình bản ghi thành công nhấn xác minh và làm các bước tiếp theo tương tự như trường hợp 1

2. Hướng dẫn tạo tài khoản
Vào trang https://admin.microsoft.com/

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 15

Vào mục người dùng -> Người dùng hiện hoạt -> thêm người dùng

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 16

Nhập các thông tin cơ bản -> tiếp tục

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 17

Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không -> tiếp tục

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 18

Cài đặt tùy chọn có thể bổ sung hồ sơ cho tài khoản hoặc gán quyền truy cập quản trị cho tài khoản (admin) -> tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 19

Xem xét lại các thông tin đã điền trước đó ( thể thể chỉnh sửa) – hoàn tất việc thêm

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 20

3. Hướng dẫn sử dụng Teams (Người dùng)

Truy cập vào https://teams.microsoft.com/

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 21

Chọn hình thức sử dụng (Teams có thể sử dụng trên web hoặc tải app về Windows/MACOS để sử dụng)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 22

4. Tạo cuộc trò chuyện mới
Từ giao diện chính của Teams nhấn vào Trò chuyện – Cuộc trò chuyện mới

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 23

Nhập địa chỉ mail của người mà bạn muốn thêm vào cuộc trò truyện mới (có thể add một hoặc nhiều địa chỉ).

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 24

5. Tham gia hoặc tạo nhóm
Tạo nhóm
Từ giao diện chính của Teams nhấn vào Nhóm – Tham gia hoặc tạo một nhóm

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 25

Từ giao diện tham gia hoặc tạo nhóm – nhấn tạo nhóm

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 26

Lựa chọn mục tạo nhóm
• Tạo nhóm từ đầu

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 27

Lựa chọn loại nhóm muốn tạo

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 28

Đặt tên cho nhóm -> Tạo

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 29

Thêm thành viên cho nhóm của bạn ( có thể bỏ qua và thêm sau)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 30

• Tạo từ nhóm hoặc đội office 365 sẵn có
Tạo từ nhóm : tạo ra một bản sao với cấu hình như nhóm đã từng tạo (có thể chỉnh sửa)
Từ đội microsoft : tạo từ một nhóm có trên microsoft

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 31

6. Chia sẽ file trong nhóm
Cách 1: Từ giao diện chính trên Teams – Nhóm – Chọn nhóm và kênh cần chia sẻ file – Tệp đính kèm .

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 32

Ghi chú file (không bắt buộc), nếu muốn tag một hay nhiều người vào ghi chú nhấn @ + tên người mình muốn tag vào file

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 33

Cách 2: Từ giao diện chính trên Teams – Nhóm – Chọn nhóm và kênh cần chia sẽ file – Tệp – Tải lên

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 34

7. Tạo một cuộc họp online
Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – Cuộc họp mới

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 35

Điền thông tin cuộc họp – Lưu
Nếu muốn mới người ngoài tổ chức mở mục thêm người dự hãy thêm mail của người bạn muốn mời

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 36

8. Tham gia và chia sẻ file trong họp online
Tham gia vào họp online
Từ giao diện chính của Teams vào mục lịch – chọn cuộc họp và nhấn tham gia

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 37

Tùy Chỉnh cài đặt trước khi tham gia cuộc họp (bật/tắt camera, bật/tắt micro, bật/tắt âm thanh…) – nhấn Tham gia ngay

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 38

Chia sẻ file khi họp online
Từ giao diện họp online – hiển thị trò chuyện – file đính kèm – chọn nơi tải file lên cuộc họp (từ máy tính hoặc onedrive)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 39

9. Tạo một sự kiện trực tiếp
Từ giao diện chính của teams vào mục lịch – show more – sự kiện trực tiếp

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 40

Điền các thông tin trên giao diện sự kiện trực tiếp – Tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 41
Chọn quyền truy cập vào sự kiện trực tiếp
Mọi người và nhóm : Chỉ những người được chỉ định mới có thể tham gia sự kiện trực tiếp
Cấp toàn tổ chức: toàn bộ tài khoản trong tổ chức đều có thể tham gia sự kiện trực tiếp
Công khai : tất cả mọi người có thể tham gia vào sự kiện trực tiếp

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 42

Có thể lấy link liên kết chia sẻ để gửi đến các tài khoản để tham gia vào live event.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 43

10. Tính năng gọi điện trong Teams
Từ giao diện chính của Teams – Cuộc Gọi

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 44
Thêm vào số quay nhanh : thêm vào mail bạn thường hay liên hê
Nhóm mới : tạo nhóm và thêm người liên hệ vào nhóm (như tạo danh bạ) để dễ dàng tìm thấy người cần liên hệ
Thực hiện cuộc gọi – điền mail muốn liên hệ (thể thể thêm nhiều mail trong một cuộc gọi) – chọn gọi hoặc gọi video

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams update 2020 45

Xem thêm:
dịch vụ seo web gia re

học seo căn bản miễn phí

Bài viết cùng chủ đề