Hướng dẫn tạo chữ ký email trên Control Panel dịch vụ Email Pro ( cPanel )

Bước 1: Đăng nhập webmail của tài khoản cần thiết lập chữ ký

Bước 2: Click vào “Settings” (thiết lập cấu hình)

Bước 3: Click chọn “Identities” (Các nhận diện) >>Click vào user email cần thiết lập chữ ký

  • Số 3: Bật “HTML signature” (Chữ ký HTML) mới hiển thị được hình ảnh trong chữ ký.
  • Số 4: Tải hình ảnh có dung lượng tối đa 64KB. Trong bản “Insert/Edit image”  >> Click chọn biểu tượng Folder >> Click vào “Add image” để tải hình lên.

Hướng dẫn tạo chữ ký email trên Control Panel dịch vụ Email Pro ( cPanel ) update 2020 1

Hướng dẫn tạo chữ ký email trên Control Panel dịch vụ Email Pro ( cPanel ) update 2020 2

Bước 4: Vì chức năng chữ ký đã bật định dạng HTML, cho nên ta cần mở chế soạn thảo văn bản luôn luôn ở định dạng HTML để hiển thị đầy đủ hình ảnh, các ký tự đã được điều chỉnh.

Hướng dẫn tạo chữ ký email trên Control Panel dịch vụ Email Pro ( cPanel ) update 2020 3

 

 

Xem thêm:
dịch vụ seo top 1

dạy đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề