Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting theo đường dẫn https://domain.com:8443 hoặc https://IP-Hosting:8443 , các bạn click vào Website & Domain  >> File Manager

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 1

Bước 2: Upload source code website bạn đã thiết kế vào thư mục httpdocs

Mặc định khi khởi tạo hosting sẽ tạo ra dữ liệu mẫu để các bạn kiểm tra sự hoạt động của hosting, các bạn có thể xóa đi để upload source code của các bạn lên

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 2

Các bạn nén source code thành file nén .zip Các bạn cần lưu ý hệ thống chỉ hỗ trợ chuẩn nén mặc định là .ZIP mà thôi

Sau đó các bạn click vào nút Upload để upload dữ liệu lên

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 3

Giải nén dữ liệu

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 4

Bước 3 Tạo database và import dữ liệu

Tạo database: Bạn vào Tab Databases >>> Add New Database để tạo database

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 5

Import dữ liệu: Tại Tab database, bạn click Import Dump và tiến hành upload database lêm để import vào database

Hướng dẫn Upload và cấu hình website lên Cloud Windows Hosting update 2020 6

Bước 4 : Chuỗi kết nối

Tại Tab Databases >> Connection Info để xem lại thông tin chuỗi kết nối được dùng để cấu hình lại vào source code

 Trường hợp quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với bộ phân kỹ thuật của La Trọng Nhơn để được hỗ trợ tốt nhất

Xem thêm:
dịch vụ seo uy tín

day dao tao seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề