490391def27911cadb1eb1ae18da1745 untitled


Nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife – Cho Tuổi Thần Tiên, Manulife – Tổ Ấm Bình Yên, Manulife – Cuộc Sống Ước Mơ, Manulife – Cuộc Sống An Nhàn.

Chương trình khuyến mãi từ 01/07/2015 đến hết ngày 31/08/2015 dành cho các đối tượng tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife như sau:

Tất cả khách hàng tham gia hợp đồng mới nhận ngay ly sứ cao cấp. Điều kiện (Các) hợp đồng bảo hiểm mới được nộp và cấp trong thời gian khuyến mãi, có định kỳ đóng phí là nửa năm hoặc năm.

Bảo hiểm nhân thọ Manulife tặng quà cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới

Manulife tặng quà cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ mới

Ngoài ra, khách hàng có (các) hợp đồng thỏa điều kiện có thể thêm nhận thêm 1 trong 2 phần quà cân sức khỏe hoặc máy ép trái cây:

Khách hàng có (các) hợp đồng có bảo phí quy năm từ 12 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. (Các) hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện: 

  • (Các) hợp đồng bảo hiểm được nộp và cấptrong thời gian khuyến mãi và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét; và
  • Định kỳ đóng phí của (các) hợp đồng bảo hiểm là nửa năm hoặc năm ; và
  • Phí bảo hiểm quy năm của mỗi hợp đồng từ 12 triệu đến dưới 20 triệu đồng.

Khách hàng có (các) hợp đồng có bảo phí quy năm từ 20 triệu đồng trở lên. (Các) hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện: 

  • (Các) hợp đồng bảo hiểm được nộp và cấp trong thời gian khuyến mãi và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét; và
  • Định kỳ đóng phí của (các) hợp đồng bảo hiểm là nửa năm hoặc năm ; và
  • Phí bảo hiểm quy năm của mỗi hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên.

Bài viết liên quan