5d034fadc0064420dc874f801d3e3cd3 zoceanbanka587d


Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) thay đổi lãi suất gửi tiết kiệm đối với khoản tiền gửi mới, theo đó mức lãi suất cao nhất áp dụng là 6,80%/năm.

Gửi tiết kiệm OceanBank là một hình thức đầu tư mà khách hàng gửi một khoản tiền vào Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương – OceanBank với mục đích tiết kiệm để dành trong một khoảng thời gian nhất định, kết thúc thời gian đó, người gửi sẽ nhận được một khoản lãi nhất định cộng gốc.

Lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Hiện nay lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank rất cạnh tranh hấp dẫn. Với mỗi sản phẩm gửi tiền tiết kiệm khác nhau, ngân hàng sẽ quy định lãi suất khác nhau.

Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank sẽ được điều chỉnh dựa trên số tiền gửi, loại tiền gửi, kỳ hạn gửi và sản phẩm gửi tiết kiệm mà khách hàng lựa chọn.

Cụ thể:

– Lãi suất gửi tiết kiệm VNĐ tại Oceanbank mới nhất tháng 2/2021:

  • Lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,20%/năm khi gửi tại quần hoặc online
  • Tiết kiệm thường: Lãi suất cao nhất là 6,80 %/năm (tại quầy), 6,80%/năm (gửi online) với kỳ hạn 36 tháng.
  • SmartSavings: Lãi suất cao nhất là 6,80%/năm với kỳ hạn từ 1080 ngày trở lên
  • Gửi góp siêu linh hoạt: Lãi suất cao nhất là 6,80%/năm với kỳ hạn gửi tiền là 36 tháng, và thời hạn của tài khoản tiết kiệm từ 3 đến 5 năm
  • Tiết kiệm lĩnh lãi trước: Lãi suất cao nhất là 6,36%/năm với kỳ hạn 36 tháng
  • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất cao nhất là 6,49%/năm (gửi tại quầy); 6,49%/năm (gửi online) áp dụng với kỳ hạn 18 tháng.
  • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất cao nhất là 6,52%/năm (gửi tại quầy); 6,52%/năm (gửi online) với kỳ hạn gửi 18 tháng.

– Lãi suất gửi tiết kiệm USD là 0%/năm với tất cả kỳ hạn gửi tiền.

Xem chi tiết lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank với từng kỳ hạn gửi tiền trong bài viết sau:

Lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank mới nhất.

Gửi tiết kiệm tại OceanBank

Gửi tiết kiệm tại OceanBank

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Căn cứ Điều 5, Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017, cơ sở tính lãi sẽ tính trên 365 ngày trong 1 năm, thay vì 360 ngày như trước đó, bắt đầu áp dụng kể từ 01/01/2018. Theo đó, công thức tính lãi khi gửi tiền tại OceanBank sẽ áp dụng như sau:

  • Số tiền tính lãi của 1 ngày:


Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365

Theo đó số tiền lãi của cả kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

  • Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:


Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365

Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Công cụ tính lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, TheBank giới thiệu công cụ tính lãi suất cực kỳ đơn giản và chính xác. Khách hàng có thể sử dụng công cụ này để tính mức lãi suất tiền gửi mỗi khi đến kỳ lãnh lãi suất hàng tháng bằng cách truy cập TẠI ĐÂY.

Để biết cách sử dụng công cụ, vui lòng xem hướng dẫn trong bài viết sau:

Hướng dẫn sử dụng công cụ tính lãi suất gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm OceanBank là giải pháp tài chính giúp khách hàng tích lũy, sinh lời hiệu quả. Hy vọng những thông tin về lãi suất trên sẽ giúp bạn lựa chọn sản phẩm và kỳ hạn gửi tiền phù hợp nhất.