Hướng dẫn cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON theo phương áp tính lãi trên dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu, dễ dàng áp dụng để tính lãi cho bất kỳ khoản vay nào.

Khung lãi suất cho vay trả góp HD SAISON

Hiện tại HD SAISON đang áp dụng hai cách tính lãi suất vay trả góp tiêu dùng là trên dự nợ giảm dần và trên dư nợ ban đầu.

Lãi suất cho vay mua hàng trả góp

Sản phẩm Lãi suất dư nợ ban đầu Lãi suất dư nợ giảm dần
Theo tháng Theo năm Theo tháng Theo năm
Đồ dùng, trang thiết bị gia đình và một số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác 2,949% 35,388% 4,999% 59,99%
Phương tiện đi lại 2,949% 35,388% 4,999% 59,99%

Lãi suất cho vay tiền mặt trả góp
Nội dung Lãi suất dư nợ ban đầu Lãi suất dư nợ ban đầu
Lãi suất thấp nhất 1,074% 12,888% 1,916% 22,99%
Lãi suất cao nhất  2,949% 35,388% 4,999% 59,99%


Công thức tính lãi vay trả góp tại HD SAISON

Hiện tại HD SAISON cho phép khách hàng lựa chọn phương pháp tính lãi trên dư nợ giảm dần hoặc trên dư nợ ban đầu. 

Nếu nhìn vào bảng lãi suất thì sẽ thấy mức lãi suất mà HD SAISON đưa ra với hình thức dư nợ ban đầu thấp hơn khá nhiều so dư nợ giảm dần. Tuy nhiên khi tính ra con số cụ thể thì số lãi phải trả của hai hình thức này gần tương đương nhau, thậm chí lãi tính theo dư nợ giảm dần còn thấp hơn.

>>> Chính sách vay tiền mặt trả góp HD SAISON có gì hấp dẫn?

Cách tính lãi suất vay trả góp HD SAISON

Công thức tính lãi trên dự nợ ban đầu

Số tiền lãi phải trả hàng tháng = Số tiền vay x lãi suất (%/tháng)

Số tiền gốc phải trả hàng tháng  = Số tiền vay/thời gian vay (tháng)

Ví dụ khách hàng vay trả góp 10 triệu tại HD SAISON trong thời gian là 12 tháng. Lãi suất cho vay tính trên dư nợ ban đầu là 2,949%. 

  • Số tiền lãi phải trả hàng tháng = 10.000.000 x 2,949% = 294.900 VNĐ
  • Số tiền gốc phải trả hàng tháng = 10.000.000/12 = 833.333 VNĐ
  • Tổng số tiền phải trả hàng tháng (gốc và lãi) = 294.900 + 833.333 = 1.128.233 VNĐ

Tổng số tiền lãi khách hàng phải trả sau 12 tháng khi áp dụng phương pháp dư nợ giảm dần là 3.538.800 VNĐ

Công thức tính lãi trên dự nợ giảm dần

Hiện nay các công ty tài chính đều áp dụng phương pháp tính trả góp đều hàng tháng, lãi trên dư nợ giảm dần. Có nghĩa là các công ty sẽ tính toán số tiền gốc phải trả hàng tháng sao cho tổng lãi và gốc phải trả các tháng là như nhau.

  • Tổng số tiền phải trả hàng tháng =  [Số tiền vay* lãi suất tháng*(1+ls tháng)^thời hạn vay] / [1+ls tháng)^thời hạn vay-1]
  • Tiền lãi kỳ đầu = Số tiền vay * lãi suất vay theo tháng

  • Tiền gốc kỳ đầu = Số tiền phải trả hàng tháng – Tiền lãi kỳ đầu

  • Tiền lãi kỳ 2 =  (Số tiền vay – số tiền gốc đã trả kỳ đầu) * lãi suất vay theo tháng

  • Tiền gốc kỳ 2 = Số tiền phải trả hàng tháng – Tiền lãi kỳ 2 

Ví dụ khách hàng vay 10 triệu, trả góp 12 tháng. Lãi suất vay theo dư nợ giảm dần là 4,999%. Số tiền khách hàng phải trả hàng tháng được tính như sau:

Tổng số tiền lãi khách hàng phải trả sau 12 tháng là: 3.538.412.96 VNĐ


Kỳ thanh toán Số tiền phải trả  Tiền lãi Tiền gốc Dư nợ gốc
Tháng 1 1.128.201,07 499.916,67 628.284,40 9.371.715,60
Tháng 2 1.128.201,07 468.507,69 659.693,38 8.712.022,22
Tháng 3 1.128.201,07 435.528,51 692.672,56 8.019.349,66
Tháng 4 1.128.201,07 400.900,66 727.300,41 7.292.049,25
Tháng 5 1.128.201,07 364.541,70 763.659,37 6.528.389,88
Tháng 6 1.128.201,07 326.365,09 801.835,98 5.726.553,90
Tháng 7 1.128.201,07 286.279,98 841.921,09 4.884.632,81
Tháng 8 1.128.201,07 244.190,94 884.010,13 4.000.622,68
Tháng 9 1.128.201,07 199.997,80 928.203,27 3.072.419,41
Tháng 10 1.128.201,07 153.595,37 974.605,70 2.097.813,71
Tháng 11 1.128.201,07 104.873,21 1.023.327,86 1.074.485,85
Tháng 12 1.128.201,07 53.715,34 1.074.485,73 0

 Như vậy có thể thấy mặc dù lãi suất khác nhau nhưng tổng số tiền lãi khách hàng phải trả khi vay theo hình thức dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu là gần tương đương nhau, không có sự chênh lệch nhiều.

Tư vấn và giải đáp MIỄN PHÍ cùng chuyên gia

Đăng ký ngay

Bài viết cùng chủ đề