thebank masocanhanlagimasocanhanintrenthongbaomasocanhandonganhangcapkhiphathanhthehoaccaplaipincosudungdegiaodichduockhong 1564566641


Mã số cá nhân là gì? Mã số cá nhân in trên thông báo, mã số cá nhân do ngân hàng cấp khi phát hành thẻ hoặc cấp lại PIN có sử dụng để giao dịch được không?.

Mã số cá nhân là gì? Mã số cá nhân in trên thông báo, mã số cá nhân do ngân hàng cấp khi phát hành thẻ hoặc cấp lại PIN có sử dụng để giao dịch được không?

Mã số cá nhân là gì?

Mã số cá nhân là gì?

Trả lời:

Mã số cá nhân (PIN- Personal Identification Number) là mã số bí mật gồm có 4 chữ số do khách hàng tự chọn dùng để truy cập và thực hiện các dịch vụ tại máy ATM và tại các đơn vị chấp nhận thẻ (như nhà hàng, siêu thị, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí…).

Mã số cá nhân in trên thông báo, mã số cá nhân do ngân hàng cấp không có giá trị giao dịch. Để có thể sử dụng thẻ, đề nghị khách hàng chọn 4 chữ số mới. Việc thay đổi này chỉ có thể thực hiện tại máy ATM của Ngân hàng MHB.

Khi lựa chọn số PIN nên tránh chọn những số dễ xác định và dễ bị lộ như: ngày sinh, số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của khách hàng.