d6ecda6ee347bdef25443c687becd003 ansinhgiaoduc2014012213014370


Minh họa quyền lợi bảo hiểm cho con gái là cháu Trang 2 tuổi, Số tiền bảo hiểm gốc 300 triệu, lựa chọn đáo hạn hợp đồng khi cháu Trang 23 tuổi.

Sản phầm An sinh giáo dục là một trong những sản phẩm gây tiếng vang lớn của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường bảo hiểm vài năm trở về trước. Với giải pháp tài chính kết hợp yếu tố bảo hiểm và tích lũy tài chính giúp con yêu vừa được bảo vệ vừa có quỹ tài chính đảm bảo cho tương lai.

Minh họa quyền lợi bảo hiểm An sinh giáo dục:

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn thực hiện lưu ký chứng khoán Vietcombank chính xác nhất mới

Ngày 01/06/2018 Chị Mai 32 tuổi tham gia bảo hiểm An Sinh Giáo Dục cho con gái là cháu Trang 2 tuổi, Số tiền bảo hiểm gốc 300 trđ, lựa chọn đáo hạn hợp đồng khi cháu Trang 23 tuổi.

https://thebank.vn/

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp không xảy ra rủi ro:

Với mức phí 20,68 triệu đồng/năm, chị Mai sẽ có các quyền lợi bảo hiểm sau đây:

Tổng số tiền nhận được khi đáo hạn hợp đồng: 771.130.000 đồng, trong đó:
– Số tiền bảo hiểm gia tăng: 600.000.000đ
– Lãi chia tích lũy (*): 171.130.000đ

Có thể bạn quan tâm  Rút hộ sổ tiết kiệm - Những điều quan trọng cần biết mới

Lãi chia tích lũy nêu trên được minh họa với lãi suất 7%/năm và giả định khách hàng không rút lãi chia

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro:

Giả sử đến tháng thứ 15 của Hợp đồng, cháu Trang không may gặp tai nạn và bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì kể từ kỳ phí sau ngày xảy ra sự cố, gia đình chị Mai sẽ không phải đóng phí hằng năm, trong khi Hợp đồng vẫn được duy trì với đầy đủ các quyền lợi khác.

Đồng thời, chị Mai cũng được nhận trợ cấp mỗi năm bằng 1/4 Số tiền bảo hiểm gia tăng của năm Hợp đồng tương ứng, mặc dù chị Mai mới đóng 2 lần phí bảo hiểm là 41,36 triệu đồng. Khi Hợp đồng đáo hạn ngoài tổng số tiền trợ cấp 2,25 tỷ đồng đã được nhận làm 20 lần qua các năm, cháu Trang sẽ nhận đầy đủ quyền lợi đáo hạn là 771,13 triệu đồng gồm Số tiền bảo hiểm gia tăng và lãi chia tích lũy.

Có thể bạn quan tâm  Lựa chọn các gói vay phù hợp thông qua cách tính lãi suất vay Techcombank mới

Hiện tại Bảo Việt Nhân thọ đã dừng bán cho khách hàng mới sản phẩm này.

Có thể bạn quan tâm: