thebank 67df85bca184a88085ea1a8e51d2b9e9 phuanlocprudential5min 1560738477


Phú-An Lộc của Prudential là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt đầu tiên trên thị trường mang đến cho bạn sự bảo vệ nhiều lần trước các nguy cơ bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời…

Cuộc sống hiện nay luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro bệnh tật: ung thư, bệnh tim, đột quỵ, suy thận…mà chúng ta không thể lường trước được.

Và Phú-An Lộc của Prudential là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt đầu tiên trên thị trường mang đến cho bạn sự bảo vệ nhiều lần trước các nguy cơ bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời, đồng thời tích lũy nguồn tài chính giúp bạn thực hiện những mục tiêu lớn trong những năm tháng tuổi vàng hưu trí.

Có thể bạn quan tâm  Làm thế nào để chi tiêu hợp lý trong 1 tháng? mới

>> Xem toàn bộ các sản phẩm bảo hiểm của Prudential để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa bảo vệ tài chính cho cả gia đình

Xem toàn bộ các sản phẩm bảo hiểm của Prudential

Minh họa quyền lợi của khách hàng khi tham gia Phú-An Lộc:

Anh A, 35 tuổi, tham gia Phú-An Lộc với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và chọn đóng phí trong 15 năm. Phí bảo hiểm năm: 6.250.000 đồng, tổng phí bảo hiểm 15 năm: 93.750.000 đồng. 

Minh họa quyền lợi anh A nhận được khi tham gia Phú-An Lộc được trình bày cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Anh A không mắc BHN và sống khỏe mạnh đến năm 75 tuổi

Minh họa quyền lợi anh A nhận được khi tham gia Phú-An Lộc

Trường hợp 2: Anh A không mắc BHN, nhưng mắc 1 BHN giai đoạn đầu

Anh A không mắc BHN, nhưng mắc 1 BHN giai đoạn đầu

Trường hợp 3: Anh A mắc 1 BHN và 1 BHN giai đoạn đầu

Có thể bạn quan tâm  Hotline ngân hàng Shinhan Việt Nam tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mới

Anh A mắc 1 BHN và 1 BHN giai đoạn đầu

Trường hợp 4: Anh A mắc 2 BHN và 2 BHN giai đoạn đầu

Anh A mắc 2 BHN và 2 BHN giai đoạn đầu

Minh họa quyền lợi và phí bảo hiểm theo độ tuổi người được bảo hiểm với STBH là 200 triệu đồng, thời hạn đóng phí 15 năm. 

(Đơn vị: ngàn đồng)


Tuổi người được bảo hiểm Phí bảo hiểm Quyền lợi tối đa trường hợp bệnh hiểm nghèo Quyền lợi tối đa trường hợp bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu Quyền lợi tối đa trường hợp tử vong Quyền lợi tối đa khi kết thúc thời hạn hợp đồng (*)
Hàng năm Tổng
30 9.900 148.500 400.000 + cộng các khoản lãi 80.000 400.000 + cộng các khoản lãi 2.327.000
35 11.700 175.500 400.000  + cộng các khoản lãi 80.000 400.000 + cộng các khoản lãi 1.815.000
40 14.200 213.000 400.000 + cộng các khoản lãi 80.000 400.000 + cộng các khoản lãi 1.436.000

Ghi chú: (*) Đã bao gồm các khoản lãi

  • Các khoản lãi được đề cập bao gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng, là các giá trị ước tính, được Prudential công bố hàng năm và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.
  • Phí bảo hiểm và quyền lợi trình bày được ước tính cho trường hợp Người được bảo hiểm có sức khỏe bình thường theo tiêu chuẩn thẩm định của Prudential.

Có thể bạn quan tâm: