thebank baohiemprudentialmin 1561601169


Quyền lợi Phú-Đăng khoa thành của Bảo hiểm Prudential như nào đối với kế hoạch nhận định kỳ và kế hoạch nhận một lần.

Minh họa quyền lợi Phú-Đăng khoa thành tài

Là cha mẹ, không có niềm hạnh phúc nào to lớn hơn khi con mình khôn lớn và thành đạt. Đầu tư hiệu quả cho tương lai học vấn của con luôn là mối quan tâm hàng đầu và tâm nguyện của bậc cha mẹ ngay từ khi con mới chào đời.

Prudential Việt Nam giới thiệu PHÚ-ĐĂNG KHOA THÀNH TÀI, một giải pháp bảo vệ và tiết kiệm hiệu quả, giúp đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho kế hoạch học vấn của con, mang lại sự an tâm cho bố mẹ trước rủi ro trong cuộc sống.

  • Góp phần đảm bảo tài chính cho việc học của con
  • Hoạch định linh hoạt với kế hoạch nhận định kỳ hoặc nhận một lần
  • Miễn đóng phí khi xảy ra rủi ro không mong đợi
  • Cơ hội nhận Quyền lợi đăng khoa với số tiền bằng 10% số tiền bảo hiểm
  • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ

=> Chi tiết về Điều kiện và điều khoản tham gia của Phú-Đăng khoa thành tài để quyết định nên chọn quyền lợi nhận định kỳ hay nhận một lần.

Kế hoạch nhận định kỳ

Anh A, 32 tuổi, tham gia Phú-Đăng Khoa Thành Tài, Số tiền bảo hiểm (STBH) là 150 triệu đồng, Kế hoạch nhận định kỳ với thời hạn bảo hiểm là 22 năm, Thời hạn đóng phí là 18 năm.

Khi cuộc sống bình yên: 

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Rủi ro không mong đợi xảy ra:

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Kế hoạch nhận một lần

Anh A, 32 tuổi, tham gia Phú-Đăng Khoa Thành Tài, Số tiền bảo hiểm (STBH) là 150 triệu đồng, Kế hoạch nhận một với thời hạn bảo hiểm là 18 năm, Thời hạn đóng phí là 18 năm.

Cuộc sống bình yên:

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Bảng phí bảo hiểm Prudential

Rủi ro không mong đợi:

Bảng phí bảo hiểm Prudential kế hoạch lần 1 cho rủi ro

=> Đăng ký tư vấn ngay quyền lợi bảo hiểm nhân thọ Phú-Đăng khoa thành để bảo vệ cả gia đình chỉ trong 1 hợp đồng.