Tôi luôn luôn có một chút gian
trá khi tuyên bố bất cứ điều gì “tốt nhất.” Tôi không bao giờ tuyên
bố bất cứ ai là người bạn tốt nhất của tôi khi còn nhỏ, vì tôi sợ những người
bạn khác của tôi có thể cho rằng tôi nghĩ về họ ít hơn.

I’ve always been a little leery of proclaiming anything “the
best.” I never declared anyone my best friend as a kid because I was
afraid my other friends might assume I thought less of them.

Vì vậy, tôi có một chút khó
khăn trong việc đưa ra một quảng cáo “tốt nhất” của mọi thời đại – đó
là lý do tại sao có 17 quảng cáo trong bài đăng này.

So it was a little difficult for me to come up with just one
“best” advertisement of all time — which is why there are 17 in this
post instead.

Tại sao các chiến dịch này lại
là một trong số những quảng cáo tốt nhất mọi thời đại?

Why are these campaigns some of the best ads of all time?

Bởi vì tác động của chúng đối với sự phát
triển của thương hiệu, và bởi vì chúng quản lý để đạt được một số sự thật phổ
quát cho phép chúng ta nhớ những chiến dịch này sau nhiều năm. Trong thực tế,
một số người trong chúng ta có thể thậm chí không còn sống khi những chiến dịch
này được phát sóng lần đầu tiên.

Because of the impact they had on the growth of the
brand, and because they manage to hit on some universal truth that allows us to
remember these campaigns years after they first began. In fact, some of us
might not have even been alive when these campaigns first aired.

Nhưng trước tiên …

But first …

Cách tạo quảng cáo

How
to Create an Advertisement

1. Mô tả đối tượng của quảng
cáo của bạn bằng cách sử dụng nhân khẩu học và tâm lý học.

2. Xác định nơi khán giả này
tiêu thụ nội dung.

3. Thiết lập cách thương hiệu /
sản phẩm của bạn sẽ được định vị.

4. Đặt mục tiêu công ty cho
quảng cáo này.

5. Xác định kênh và định dạng
của quảng cáo.

6. Viết bản sao văn bản chính
của quảng cáo.

7. Kết hợp nhắn tin thuyết phục
vào bản in quảng cáo của bạn.

8. Thêm lời kêu gọi hành động
tự nhiên và/hoặc liên kết vào logo của bạn.

9. Điều chỉnh thiết kế cho
thương hiệu, kênh quảng cáo và định dạng quảng cáo của bạn.

1.        
Describe your ad’s audience using demographics
and psychographics.

2.        
Determine where this audience consumes
content.

3.        
Establish how your brand/product will be
positioned.

4.        
Set company goals for this advertisement.

5.        
Identify the advertisement’s channel and
format.

6.        
Write the ad’s primary text copy.

7.        
Incorporate persuasive messaging into your ad
copy.

8.        
Add a natural call to action and/or callback
to your logo.

9.        
Adapt the design for your brand, ad channel,
and ad format.

Và dưới đây là 17 của các quảng
cáo tốt nhất mọi thời đại, và những bài học chúng ta có thể học hỏi từ họ.

And now, without further do, here they are, in no particular order
(but feel free to let us know which one is your favorite in the comments): 17
of the best advertisements of all time, and the lessons we can learn from them.

 

17 ví dụ quảng cáo tốt nhất (và điều gì đã khiến họ thành công)

The
17 Best Advertisement Examples (And What Made Them Successful)

1. Nike: Just
Do It
. (Cứ làm đi)

1.
Nike: Just Do It.

Bạn có biết rằng, từ ngày xưa, sản phẩm của
Nike hầu như chỉ phục vụ cho những người chạy marathon? Sau đó, một cơn sốt thể
dục nổi lên – và những người trong bộ phận tiếp thị của Nike biết họ cần tận
dụng lợi thế của nó để vượt qua đối thủ cạnh tranh chính của họ, Reebok. (Vào
thời điểm đó, Reebok bán nhiều giày hơn Nike). Và như vậy, vào cuối những năm
1980, Nike đã tạo ra chiến dịch “Just Do It (Chỉ cần làm điều đó)”.

Did you
know that, once upon a time, Nike’s product catered almost
exclusively to marathon runners? Then, a fitness craze emerged — and the folks
in Nike’s marketing department knew they needed to take advantage of it to
surpass their main competitor, Reebok. (At the time, 
Reebok was selling more shoes than Nike). And so, in the late 1980s, Nike created the “Just
Do It.” campaign.

Đó là chiến dịch gây nên
tiếng tăm.

It was a hit.

Năm 1988, doanh thu của
Nike đạt 800 triệu đô la; đến năm 1998, doanh thu vượt quá 9,2 tỷ đô la.
“Just Do It” ngắn và ngọt ngào, nhưng bao gồm mọi thứ mọi người cảm
thấy khi họ tập thể dục – và mọi người vẫn cảm thấy cảm giác đó ngày hôm nay.
Không muốn chạy năm dặm? Cứ làm đi. Bạn không muốn đi bộ lên bốn chuyến cầu
thang? Cứ làm đi. Đó là khẩu hiệu mà tất cả chúng ta đều thấy liên quan đến:
động lực thúc đẩy bản thân vượt quá giới hạn của chúng ta.

In 1988, Nike sales were
at 
$800 million; by 1998, sales exceeded $9.2 billion. “Just Do It.” was short and sweet, yet
encapsulated everything people felt when they were exercising — and people
still feel that feeling today. Don’t want to run five miles? Just Do It.
Don’t want walk up four flights of stairs? Just Do It. It’s a slogan
we can all relate to: the drive to push ourselves beyond our limits.

Bài học

Khi bạn đang cố gắng
quyết định cách tốt nhất để giới thiệu thương hiệu của mình, hãy tự hỏi: Bạn
đang giải quyết vấn đề gì cho khách hàng của mình? Sản phẩm hoặc dịch vụ của
bạn cung cấp giải pháp gì? Bằng cách nhấn vào vấn đề cốt lõi đó trong tất cả
thông điệp của bạn, bạn sẽ kết nối với người tiêu dùng ở mức độ cảm xúc khó bỏ
qua.

The
Lesson

When you’re trying to decide the best way to present your
brand, ask yourself: What problem are you solving for your customers? What
solution does your product or service provide? By hitting on that core
issue in all of your messaging, you’ll connect with consumers on an emotional
level that is hard to ignore.

2.
Coke: Chia sẻ Coke

2. Coke: Share a Coke

[New] 17 Quảng Cáo Hay Nhất Mọi Thời Đại update 2020 1

Các thương hiệu lớn thường khó khăn để làm
điều gì đó đột phá khi thương hiệu đã quá lớn. Vậy Coca-Cola đã làm gì để thu
hút mọi người? Họ kêu gọi các cá nhân bằng cách đặt tên của họ trên mỗi chai.

Chiến dịch “Share a Coke” bắt đầu tại Úc vào
năm 2011, khi Coca-Cola cá nhân hóa từng chai với 150 tên phổ biến nhất trong
cả nước. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã làm theo, in tên đầu tiên trên mặt trước của chai
và lon của nó trong phông chữ mang nhãn hiệu của Coke. Bạn thậm chí có thể đặt
mua chai tùy chỉnh trên trang web của Coke để yêu cầu những thứ như biệt danh
và biểu tượng đại học.

Big brands are often hard-pressed to do something
ground-breaking when they’re already so big. So, what did Coca-Cola do to
appeal to the masses? They appealed to inpiduals — by putting their names on
each bottle.

The Share a Coke
campaign 
began in Australia in 2011, when Coca-Cola personalized each bottle with the 150
most popular names in the country. Since then, the U.S. has followed suit,
printing first names across the front of its bottles and cans in Coke’s branded
font. You can even 
order custom bottles on Coke’s website to request things like nicknames
and college logos.

Đó là một câu chuyện chính
trong ngành tiếp thị và quảng cáo. Nhiều người tiêu dùng bị mê hoặc bởi nó,
trong khi những người khác bị nhầm lẫn bởi nó – tại sao lại tạo ra một vật phẩm
tạm thời mang tính cá nhân? Pepsi thậm chí đã phát hành quảng cáo phản đối ngay
sau khi chiến dịch được khởi chạy.

Tuy nhiên, Coke đã nhận được
sự chú ý ngay lập tức.

It was a breaking story across the marketing and
advertising industry. Many consumers were enchanted by it, while others
were confused by it — why make a temporary item so personal? Pepsi even
released counter-ads shortly after the campaign launched. 

Nonetheless, Coke received immediate attention for it.

Bài học

Người hâm mộ Coke là những
người mua thường xuyên, và công ty dựa vào ý thức sở hữu cá nhân đó với đầy đủ
lực lượng. Tự hỏi những gì bạn sẽ nhận được từ máy bán hàng tự động là một sự
hồi hộp thú vị – ngay cả khi nó không phải là của bạn, nó khuyến khích bạn
“chia sẻ một Coke” với tên của bất cứ ai ở mặt trước.

The
Lesson

Coke fans are regular buyers, and the company leaned into
that sense of inpidual ownership with full force. Wondering what name you’ll
get out of the vending machine was a fun thrill in and of itself — even if it
isn’t yours, it encourages you to “share a Coke” with whomever’s name
is on the front.

3. Absolut Vodka: Chai Absolut

3. Absolut Vodka: The Absolut Bottle

Mặc dù không có hình dạng
riêng biệt, Absolut làm cho chai của nó là chai dễ nhận biết nhất trên thế
giới. Chiến dịch của họ, trong đó có quảng cáo in ấn cho thấy chai “trong
tự nhiên”, đã thành công đến nỗi họ không ngừng chạy nó trong 25 năm. Đó
là chiến dịch quảng cáo không bị gián đoạn lâu nhất bao giờ hết và bao gồm hơn
1.500 quảng cáo riêng biệt. Tôi đoán nếu nó không bị thất bại, đừng sửa nó.

Khi chiến dịch bắt đầu,
Absolut có 2,5% thị trường vodka. Khi nó kết thúc vào cuối những năm 2000,
Absolut đã nhập khẩu 4,5 triệu trường hợp mỗi năm, hoặc một nửa của tất cả các
vodka nhập khẩu tại Hoa Kỳ.

Despite having no distinct
shape, Absolut made its bottle the most recognizable bottle in the world. Its
campaign, which featured print ads showing bottles “in the wild,” was
so successful that they didn’t stop running it for 25 years. It’s 
the longest uninterrupted ad
campaign ever
and comprises over 1,500
separate ads. I guess if it ain’t broke, don’t fix it.

When the campaign started,
Absolut had a measly 2.5% of the vodka market. When it ended in the late 2000s,
Absolut was importing 
4.5 million cases per year, or half of all imported vodka in the U.S.

Bài học

Cho
dù sản phẩm của bạn trông nhàm chán đến mức nào, điều đó không có nghĩa là bạn
không thể kể câu chuyện của mình một cách thú vị. Hãy để tôi lặp lại: Absolut
đã tạo 1500 quảng cáo cho một chai. Xác định và phân biệt sản phẩm của bạn theo
cùng một cách.

The
Lesson

No matter how boring your
product looks, it doesn’t mean you can’t 
tell your story in an interesting way. Let me repeat: Absolut
created 1500 ads of one bottle.
 Be determined and differentiate
your product in the same way.

4. Anheuser-Busch: Whassup

4. Anheuser-Busch: Whassup

Lần
cuối cùng một quảng cáo theo nghĩa đen đã thay đổi cách chúng ta nói chuyện với
nhau như thế nào? Cho phép tôi trả lời câu hỏi đó với một câu hỏi khác:
“Whassup ?!”

Đây
là loạt quảng cáo xuất hiện lần đầu vào cuối năm 1999, có một nhóm bạn kết nối
cuộc gọi điện thoại nhóm (chúng tôi không làm nhiều hơn nữa, phải không?) Trong
khi uống bia và “xem trò chơi” trên TV.

When’s the last time an advertisement literally changed
the way we talk to one another? Allow me to answer that question with another
question: “Whassup?!” 

This series of commercials, which first appeared in late
1999, features a group of friends connecting on a group phone call (we don’t do
those much anymore, do we?) while drinking beer and “watching the
game” on TV. 

Quảng cáo bắt đầu nhẹ
nhàng: “Bạn đang làm gì?” Có người hỏi. “Xem các trò chơi, cùng
với một chai bia Bud (Budweiser)”, ai đó trả lời. Khi có nhiều bạn bè nhấc điện
thoại lên, sự vui nhộn xảy ra: “WHASSUP !?” được hét lên qua lại, trở
thành một khẩu hiệu cổ điển và một biểu tượng của văn hóa uống bia chạy liên
tục trên các mạng thể thao trong vài năm tới.

It starts gently: “What are you doin’?” Someone
asks. “Watching the game, havin’ a Bud” (a Budweiser), someone
replies. As more friends pick up the phone, the hilarity ensues:
“WHASSUP!?” is yelled back and forth, becoming a classic catchphrase
and an icon of beer-drinking culture that ran constantly on sports networks
over the next few years.

Bài học

Quảng cáo lấy văn hóa pop
trong cơn bão trong Super Bowl vào năm 2000 và bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng
vang của nó ngày hôm nay. Tại sao? Anheuser-Busch chỉ cho chúng ta thấy một
quảng cáo ngớ ngẩn và không chính thức có thể không gây giận giữ hoặc ảnh hưởng
đến thương hiệu. Dám thách thức sự ngớ ngẩn của khán giả. Quảng cáo của bạn
càng chính hãng, sản phẩm của bạn càng có giá trị.

The
Lesson

The ad took pop culture by
storm during the Super Bowl in 2000, and you can still hear its echoes today.
Why? 
Anheuser-Busch showed us just how silly and informal an ad can be
without ruffling feathers or going off-brand. Dare to celebrate your
audience’s absurdities. The more genuine your ad is, the more valuable your
product is.

5. Miller Lite: Hương vị
tuyệt vời, ít lấp đầy

5. Miller Lite: Great Taste, Less Filling

[New] 17 Quảng Cáo Hay Nhất Mọi Thời Đại update 2020 2

Bạn
có nghĩ rằng việc tạo một thị trường hoàn toàn mới cho sản phẩm của mình có dễ
dàng không? Công ty Bia Miller (nay là MillerCoors) đã làm điều đó với thị
trường bia nhẹ – và thống trị nó. Mục tiêu của chiến dịch “Hương vị tuyệt
vời, ít lấp đầy” đã nhận được “những người đàn ông thực sự” để
uống bia nhẹ, nhưng họ đã chiến đấu với quan niệm sai lầm phổ biến rằng bia nhẹ
không bao giờ có thể thực sự ngon.

Bắt
đầu cuộc tranh luận, Miller đặc trưng với các mẫu nam tính uống bia nhẹ của họ
và tuyên bố nó rất ngon.

Think it’s easy to create a whole new market for your
product? The Miller Brewing Company (now MillerCoors) did just that with the
light beer market — and dominated it. The goal of the “Great Taste, Less
Filling” campaign was getting “real men” to drink light beer,
but they were battling the common misconception that light beer can never
actually taste good.

Taking the debate head-on, Miller featured masculine
models drinking their light beer and declaring it great tasting.

Bài học

Trong nhiều thập kỷ sau
khi chiến dịch này được phát sóng, Miller Lite thống trị thị trường bia nhẹ mà
về cơ bản nó đã được tạo ra. Bài học có thể học được gì? Phấn đấu trở nên khác
biệt. Nếu mọi người nói với bạn rằng không có chỗ cho một sản phẩm, hãy tạo
danh mục của riêng bạn để bạn có thể nhanh chóng trở thành người dẫn đầu.

The
Lesson

For decades after this campaign aired, Miller Lite
dominated the light beer market it had essentially created. What’s the lesson
marketers can learn? Strive to be different. If people tell you there isn’t
room for a product, create your own category so you can quickly become the leader.

6. Always: #LikeaGirl

6. Always: #LikeaGirl

Đôi mắt của tôi vẫn còn
ướt trong khi viết lời giới thiệu này.

Nhãn hiệu Always đánh một
ngôi nhà chạy với quảng cáo này, không phải vì nó đã lan truyền sau khi quảng
cáo chạy trong Super Bowl 2015, mà vì đó là một thông điệp đột phá mà hàng trăm
triệu người đã lặp lại lâu sau khi chiến dịch kết thúc.

My eyes are still wet while writing this blurb.

The Always brand hit a home run with this advertisement,
not because it went viral after the commercial ran in the 2015 Super Bowl, but
because it was a groundbreaking message that hundreds of millions of people
repeated long after the campaign was over. 

Chiến dịch bắt đầu như là
một thương mại giải thích sự kỳ thị đằng sau việc chơi thể thao “giống như
một cô gái” – ngụ ý rằng cách của cậu bé là tốt hơn hoặc chính xác. Vào
cuối của quảng cáo, thông điệp vừa rõ ràng vừa truyền cảm hứng: Các cô gái cũng
có khả năng như con trai, đặc biệt là trong tuổi dậy thì – một giai đoạn của
cuộc sống cực kỳ quan trọng với
Always
và các sản phẩm của phụ nữ.

Thông điệp bây giờ là một
sáng kiến toàn diện bởi
Always, bạn
có thể
tìm
hiểu thêm ở đây
, và một hashtag vẫn được sử dụng trên phương tiện truyền
thông xã hội ngày nay.

The campaign began as a commercial explaining the stigma
behind playing sports “like a girl” — implying that the boy’s way is
better or correct. By the end of the ad, the message is both clear and
inspiring: Girls are just as fit and capable as boys are, particularly during
puberty — a stage of life that is extremely important to Always and its
women’s products.

The message is now a
holistic initiative by Always you can 
learn about here, and a hashtag that’s still used on social media today.

Bài học

Thừa
nhận không chỉ khán giả của bạn mà còn phải đối mặt với những thách thức – đặc
biệt là những thách thức phản ánh thời gian hoặc văn hóa của bạn. Không phải
mọi vấn đề xã hội đều nằm ngoài giới hạn cho các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo.
Hãy đứng trên những cái bạn biết đối tượng của bạn hỗ trợ và bạn sẽ truy cập
vào cơ sở khách hàng xác định bằng niềm đam mê của bạn.

The
Lesson

Acknowledge not just your audience, but the challenges
they face — especially the ones that reflect your time or culture. Not every
societal issue is off limits to marketers and advertisers. Take a stand on the
ones you know your audience supports, and you’ll access a customer base that
identifies with your passion.

7. Volkswagen: Think Small

7. Volkswagen: Think Small

Nhiều chuyên gia tiếp thị
và quảng cáo muốn gọi chiến dịch “Think Small” của Volkswagen là tiêu
chuẩn vàng. Được tạo ra vào năm 1960 bởi một nhóm quảng cáo huyền thoại tại
Doyle Dane & Bernbach (DDB), chiến dịch đặt ra để trả lời một câu hỏi: Làm
thế nào để bạn thay đổi nhận thức của mọi người không chỉ về một sản phẩm mà
còn về cả một nhóm người?

Người Mỹ luôn có xu hướng
mua những chiếc xe lớn của Mỹ – và thậm chí 15 năm sau khi Thế chiến II kết
thúc, hầu hết người Mỹ vẫn không mua những chiếc xe hơi nhỏ của Đức. Vậy quảng
cáo Volkswagen này đã làm gì? Nó tác động ngay vào kỳ vọng của khán giả. Bạn
nghĩ tôi nhỏ? Vâng, tôi đúng là thế đó. Họ không bao giờ cố gắng để trở thành
một cái gì đó mà họ không phải.

 

Many marketing and advertising professionals like to call
Volkswagen’s “Think Small” campaign the gold standard. Created in
1960 by a legendary advertising group at Doyle Dane & Bernbach (DDB), the
campaign set out to answer one question: How do you change peoples’ perceptions
not only about a product, but also about an entire group of people?

See, Americans always had
a propensity to buy big American cars — and even 15 years after WWII ended,
most Americans were still not buying small German cars. So what did this
Volkswagen advertisement do? It played right into the audience’s
expectations. 
You think I’m
small? Yeah, I am.
 They never tried to be something they were not.

Bài học

Điều
quan trọng nhất từ chiến dịch này: Đừng cố gắng bán công ty, sản phẩm hoặc dịch
vụ của bạn như cái gì đó khác. Người tiêu dùng nhận ra và đánh giá cao sự trung
thực.

The
Lesson

That’s the most important takeaway from this campaign:
Don’t try to sell your company, product, or service as something it’s not.
Consumers recognize and appreciate honesty.

8. Google: Tìm kiếm hàng đầu trong năm

8. Google: Year in Search

[New] 17 Quảng Cáo Hay Nhất Mọi Thời Đại update 2020 3

Đây không phải là quảng
cáo lâu đời nhất hay nổi tiếng nhất trong danh sách của chúng tôi, nhưng nó trở
thành quảng cáo mạnh mẽ nhất trong chín năm (và vẫn tiếp diễn). Vì vậy, mạnh mẽ
và rất đúng, bạn quên nó là một quảng cáo.

“Year in Search” bắt đầu
vào năm 2009 dưới dạng “Zeitgeist”, một báo cáo bằng văn bản về các
tìm kiếm phổ biến nhất của Google trong 12 tháng trước đó. Năm sau, Google đã
điều chỉnh nó cho một video dài ba phút. Kể từ đó, đó là một lời nhắc nhở táo
bạo hàng năm về việc chúng tôi phụ thuộc vào Google để biết thông tin về tin
tức và sự kiện khiến toàn thế giới tạm dừng như thế nào. Hãy xem video mới nhất
của công ty từ năm 2017 trở đi.

This isn’t the oldest or most well-known
advertisement on our list, but it’s become the most powerful over its
nine-year (and still going) existence. So powerful and so true, you forget it’s
an advertisement.

Year in Search began in 2009 as “Zeitgeist,” a written
report of the public’s most common Google searches over the previous 12 months.
The following year, Google adapted it for a three-minute video. Since then,
it’s been a bold, yearly reminder of how much we depend on Google for
information on the news and events that give the entire world pause. 
Check out the company’s latest video from 2017 above.

Bài học

Nhắc
nhở khách hàng của bạn rằng bạn quan tâm đến họ như cách họ quan tâm đến bạn
vậy. Những câu chuyện này gợi ra nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng liên kết mọi
người – bất kể sản phẩm của Google mà họ có thể thích – thông qua một thông
điệp nâng cao về cách sử dụng, công ty của chúng tôi phản ánh tốt nhất trong
tất cả chúng ta.

The
Lesson

Remind your customers how much you care that they care.
These stories elicit a variety of emotions, but ultimately unite everyone — no
matter what Google products they might like — through an uplifting message of
how our usage of the company reflects the best in all of us.

9. Dos Equis: Người đàn ông thú vị nhất trên thế giới

9. Dos Equis: The Most Interesting Man in the
World

[New] 17 Quảng Cáo Hay Nhất Mọi Thời Đại update 2020 3

Bạn biết anh ta là ai. Anh
hút xì gà Cuba, luôn được bao quanh bởi những phụ nữ xinh đẹp, và – quan trọng
nhất – anh uống bia Dos Equis.

Một thành phần quan trọng
của một chiến dịch mạnh mẽ cho một thứ giống như bia, món tráng miệng hoặc các
mặt hàng xa xỉ – là để làm cho nó tuyệt hơn. Và khi nói đến Người đàn ông thú
vị nhất thế giới, anh ta là một trong những kẻ thương mại tuyệt vời nhất.

Và vào cuối mỗi quảng cáo,
anh ấy nói: “Tôi không phải lúc nào cũng uống bia, nhưng khi tôi làm thế,
tôi thích Dos Equis hơn. Bạn đã cảm thấy khát chưa.”

You know who he is. He smokes Cuban cigars, is always
surrounded by beautiful women, and — most importantly — he drinks Dos Equis
beer.

A key component of a strong campaign for an indulgent vice
— like beer, desserts, or luxury items — is to make it cool. And when it
comes to The Most Interesting Man in the World, he’s one of the coolest
commercial guys there is.

And at the end of every commercial, he says: “I don’t
always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty my
friends.”

Bài học

Các giai điệu vui nhộn
trong chiến dịch này làm cho nó đáng nhớ trong thời gian tới để người xem mua bia.
Và mặc dù Dos Equis gần đây đã thay thế người đàn ông thú vị nhất với một diễn
viên mới, anh mãi mãi bất tử trong văn hóa biếm họa và trong các cửa hàng rượu
do khẩu hiệu ngắn, ngọt ngào và đáng nhớ này .

The
Lesson

The hilarious hyperbole employed in this campaign makes it
memorable the next time viewers head out to buy some beer. And even though Dos
Equis 
recently replaced The Most
Interesting Man
 with a new actor, he
is forever immortalized in 
meme culture and in liquor stores due to this short, sweet, and
memorable tagline — and the cool dude vibe it makes viewers harken back to.

10. California
Milk Processor Board: Got Milk
?

 

10. California Milk Processor Board: Got Milk?

Nhờ
vào chiến dịch “Got Milk?” của
California Milk Processor
Board
,
doanh số bán sữa ở California tăng 7% chỉ trong một năm. Tác động vượt qua biên
giới tiểu bang, và cho đến ngày nay, bạn vẫn không thể thoát khỏi hàng triệu
bản tóm tắt “
Got
[Điền-trong-Trống]?”.

Tuy
nhiên, lưu ý rằng quảng cáo không nhắm mục tiêu đến những người không uống sữa;
thay vào đó nó tập trung vào những người tiêu dùng đã từng uống sữa.

Thanks to the California
Milk Processor Board’s “Got Milk?” campaign, milk sales in
California 
rose 7% in just one year. But the impact ran across state borders, and to this
day, you still can’t escape the millions of “Got [Fill-in-the-Blank]?”
parodies.

Note, though, that the ad
didn’t target people who 
weren’t drinking
milk; it instead focused on the consumers who already were.

Bài học

Không
phải lúc nào cũng có được một đối tượng hoàn toàn mới để sử dụng sản phẩm hoặc
dịch vụ của bạn, đó là cách để khán giả hiện tại của bạn đánh giá cao và sử
dụng sản phẩm của bạn thường xuyên hơn. Chuyển đối tượng thành người ủng hộ và
sử dụng nội dung tiếp thị và quảng cáo để cho họ biết lý do họ nên tiếp tục tận
hưởng sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho họ.

The
Lesson

It’s not always about getting a brand new audience to use
your products or services — sometimes, it’s about getting your current
audience to appreciate and use your product more often. Turn your audience into
advocates, and use marketing and ad content to tell them why they should
continue to enjoy the product or service you are already providing for them.

11.Tàu điện ngầm: Cách ngu ngốc để chết

11.Metro Trains: Dumb Ways to Die

 

Vâng, bạn đọc đúng đấy:
Cách ngu ngốc để chết.

Tại Melbourne, Úc, Metro Trains
muốn thông qua một thông điệp đơn giản: Không có gì quanh quẩn quanh các đường
ray xe lửa. Sự rối loạn có thể dẫn đến chấn thương, hoặc thậm chí tử vong,
nhưng thay vì các dấu hiệu cảnh báo điển hình hoặc thông báo bên trong nhà ga
xe lửa, Metro Trains đã đưa ra Dumb Ways to Die, một bài hát thu hút được 157
triệu lượt xem YouTube kể từ khi ra mắt vào năm 2012.

Yes, you read that right: Dumb Ways to Die.

In Melbourne, Australia, Metro Trains wanted to get across
a simple message: No horsing around near train tracks. Disorderly conduct could
lead to injuries, or even death, but instead of typical warning signs
or announcements inside train stations, Metro Trains came up with Dumb Ways to
Die, a song that has garnered 157 million YouTube views since it debuted in
2012.

Bài hát nói về những cách
ngu ngốc để chết – ví dụ, bằng cách nhét một con gấu xám với một cây gậy, hoặc bỏ
mũ bảo hiểm của bạn khi đang ngoài không gian – và nó có một điệp khúc hấp dẫn
bạn sẽ không thể ngừng ồn ào với chính mình (bởi vì hát nó là một chút khốn
khổ): “Những cách ngu ngốc để chết, rất nhiều cách ngu ngốc để chết.”

Vào cuối video, sau khi
bạn đã xem các nhân vật hoạt hình đáng yêu chết theo những cách ngu ngốc nhất,
bạn sẽ có được tinh thần của câu chuyện: Có nhiều cách chết lặng, nhưng cách
ngu ngốc nhất có thể là nếu bạn chết trong khi đứng trên mép của một nền tảng
xe lửa, lái xe qua một biển báo xe lửa, hoặc cố băng qua đường ray xe lửa.

The song is about dumb ways to die — for example, by
poking a grizzly bear with a stick, or taking your helmet off in outer space —
and it features a catchy little chorus you won’t be able to stop humming to
yourself (because singing it is a little morbid): “Dumb ways to die, so
many dumb ways to die.”

At the end of the video, after you’ve watched adorable
cartoon characters dying in the dumbest of ways, you get to the moral of the
story: There are many dumb ways to die, but the dumbest possible way would be
if you died while standing on the edge of a train platform, drove through a
railroad sign, or tried to cross over a train track.

Bài học

Hiện nay chiến dịch nổi
tiếng này truyền đạt một ý tưởng đơn giản theo một cách sáng tạo và đáng nhớ –
và bạn không cảm thấy như bạn bị mắng mỏ như cách một số thông báo dịch vụ công
cộng làm. Nếu vấn đề của bạn là nghiệt ngã hoặc nhàm chán, hãy cân nhắc việc sử
dụng tính sáng tạo để truyền tải thông điệp của bạn.

The
Lesson

This beloved, now-famous campaign communicates a simple idea
in a creative and memorable way — and you don’t feel like you’re being nagged,
the way some public service announcements do. If your subject matter is grim or
boring, consider using creativity to get your message across.

12. Apple: Get a Mac

Mặc dù đã có nhiều chiến
dịch tuyệt vời của Apple, nhưng chiến dịch này lại thành công một cách dễ dàng.
Video ở trên chỉ là một trong một loạt các lần lặp lại của chiến dịch này và
cuộc tranh luận giữa Mac và PC đã trở thành một trong những chiến dịch thành
công nhất từ trước đến nay của Apple. Công ty đã tăng trưởng thị phần 42% trong
năm đầu tiên với sự giúp đỡ của nó. Những quảng cáo này nói với khán giả của
Mac mọi thứ họ cần biết về sản phẩm mà không bị quá tải – và theo cách thông
minh.

Bài học

Chỉ vì sản phẩm của bạn
thực hiện một số điều khá tuyệt vời không có nghĩa là bạn cần phải tiếp cận đối
tượng của mình trên đầu với nó. Thay vào đó, hãy giải thích các lợi ích của sản
phẩm của bạn theo cách có thể liên hệ để người tiêu dùng có thể thấy chính họ
sử dụng nó.

12. Apple: Get a Mac

While there have been many
great Apple campaigns, this one takes the cake. The video above is just one of
a series of iterations of this campaign, and the Mac vs. PC debate ended up
being one of the most successful campaigns ever for Apple. The company
experienced 
42% market share growth in its first year with its help. These commercials
tell Mac’s audience everything they need to know about the product without
being overt — and in a clever way.

The
Lesson

Just because your product does some pretty amazing things
doesn’t mean you need to hit your audience over the head with it. Instead,
explain your product’s benefits in a relatable way so consumers are able to see
themselves using it.

13.
Clairol: Cô ấy có hay không?

Lần đầu tiên Clairol hỏi câu hỏi này vào năm
1957, câu trả lời là từ 1 đến 15, chỉ có 1 trong 15 người sử dụng màu tóc nhân
tạo. Chỉ 11 năm sau, câu trả lời là 1 trên 2, theo tạp chí TIME. Chiến dịch
dường như thành công đến mức một số tiểu bang đã ngừng yêu cầu phụ nữ biểu thị
màu tóc trên bằng lái xe của họ. Khi chiến dịch quảng cáo của bạn bắt đầu thay
đổi mọi thứ tại DMV, bạn biết bạn đã đánh trúng một dây thần kinh.

Clairol làm ngược lại với những gì mà hầu hết
các nhà tiếp thị sẽ làm: Họ không muốn mọi phụ nữ trên đường chạy xung quanh
nói rằng họ đang sử dụng sản phẩm của họ. Họ muốn phụ nữ hiểu rằng sản phẩm của
họ tốt đến nỗi mọi người sẽ không thể biết liệu họ có đang sử dụng nó hay
không.

13. Clairol: Does She or Doesn’t She?

The first time Clairol
asked this question in 1957, the answer was 1 to 15 — as in, only 1 in 15
people were using artificial hair color. Just 11 years later, the answer was 1
of 2, according to 
TIME Magazine. The campaign was apparently so successful that some
states stopped requiring women to denote hair color on their driver’s license.
When your ad campaign starts changing things at the DMV, you know you’ve hit a
nerve.

Clairol did the opposite
of what most marketers would do: They 
didn’twant
every woman on the street running around saying they were using their product.
They wanted women to understand that their product was so good that people
wouldn’t be able to tell if they were using it or not.

Bài học

Đôi
khi, chỉ đơn giản là truyền đạt cách thức và lý do sản phẩm của bạn hoạt động
là đủ cho người tiêu dùng. Hiển thị trở nên hiệu quả hơn nói.

The
Lesson

Sometimes, simply conveying how and why your product
works isenough for consumers. Showing becomes more effective than telling.

14. De Beers: Một viên kim cương là mãi mãi

Năm 1999, AdAge tuyên bố
“A Diamond is Forever” của De Beers là khẩu hiệu đáng nhớ nhất của
thế kỷ XX. Chiến dịch, đề xuất ý tưởng rằng không có hôn nhân nào sẽ hoàn thành
nếu không có một chiếc nhẫn kim cương, không chỉ là đi trên những cái vỏ bọc
của một ngành công nghiệp hiện có. De Beers thực sự xây dựng ngành công nghiệp;
nó trình bày ý tưởng rằng chiếc nhẫn kim cương là một sự sang trọng cần thiết.

Theo tờ New York Times,
N.W. Kế hoạch trò chơi của Ayer là “tạo ra một tình huống mà hầu hết mọi
người cam kết hôn nhân cảm thấy bắt buộc phải có được chiếc nhẫn đính hôn kim
cương.”

14. De Beers: A Diamond is Forever

In 1999, AdAge declared De Beers’ “A Diamond is Forever” the most
memorable slogan of the twentieth century. But the campaign, which proposed
(pun very much intended) the idea that no marriage would be complete without a
diamond ring, wasn’t just riding on the coattails of an existing
industry. 
De Beers actually built the
industry
; it presented the idea
that a diamond ring was a necessary luxury.

According to the New York TimesN.W. Ayer’s game plan was to “create a situation
where almost every person pledging marriage feels compelled to acquire a
diamond engagement ring.”

Bài học

Quảng
cáo có thể làm cho một sản phẩm tương đối rẻ tiền có vẻ sang trọng và cần
thiết.

The
Lesson

Advertising can make a relatively inexpensive product
seem luxurious and essential.

15. Old Spice: The Man Your Man Could Smell Like

15. Old Spice: The Man Your Man Could Smell Like

[New] 17 Quảng Cáo Hay Nhất Mọi Thời Đại update 2020 5

Phần đầu tiên của chiến
dịch “The Man Your Man có thể Smell Like” của Old Spice, được tạo ra
bởi Wieden + Kennedy và ra mắt vào tháng 2 năm 2010, là thương mại sau. Nó đã
trở thành một thành công lan truyền trong đêm:

Video đó có hơn 51 triệu
lượt xem trong bài viết này. Vài tháng sau, vào tháng 6 năm 2010, Old Spice
tiếp tục quảng cáo lần thứ hai có cùng diễn viên, Isaiah Mustafa. Mustafa nhanh
chóng trở thành “Old Spice Guy”, một biệt danh Wieden + Kennedy được
viết hoa với một chiến dịch video tương tác, trong đó Mustafa trả lời bình luận
của người hâm mộ trên Facebook, Twitter và các trang web truyền thông xã hội
khác.

The very first part of Old Spice’s “The Man Your Man
Could Smell Like” campaign, created by Wieden + Kennedy and launched in
February 2010, was the following commercial. It became a viral success
practically overnight:

That video has over 51 million views as of this writing.
Several months later, in June 2010, Old Spice followed up with a second
commercial featuring the same actor, Isaiah Mustafa. Mustafa quickly became
“Old Spice Guy,” a nickname Wieden + Kennedy capitalized on with an
interactive video campaign in which Mustafa responded to fans’ comments on
Facebook, Twitter, and other social media websites with short, personalized
videos.

Trong khoảng hai ngày,
công ty đã khuấy động 186 câu trả lời video cá nhân, theo kịch bản và khá hài
hước với Mustafa phản hồi người hâm mộ trực tuyến. Theo Inc, những video này đã
đạt gần 11 triệu lượt xem và Old Spice đã thu hút khoảng 29.000 người hâm mộ
trên Facebook và 58.000 người theo dõi trên Twitter mới.

“Chúng tôi đã tạo và
gửi quảng cáo truyền hình thu nhỏ cho người tiêu dùng cá nhân được cá nhân hóa
và chúng tôi đang thực hiện nó nhanh chóng”, Jason Bagley, giám đốc sáng
tạo tại Wieden + Kennedy và một nhà văn cho chiến dịch, nói với Inc. ”
Không ai mong đợi để đặt một câu hỏi và sau đó được trả lời. Tôi nghĩ đó là nơi
chúng tôi đã vượt qua. “

In about two days, the
company had churned out 186 personalized, scripted, and quite funny video
responses featuring Mustafa responding to fans online. 
According to Inc, these videos saw almost 11 million views, and Old Spice
gained about 29,000 Facebook fans and 58,000 new Twitter followers.

“We were creating and
sending miniature TV commercials back to inpidual consumers that were
personalized, and we were doing it on a rapid-fire basis,” Jason Bagley,
creative director at Wieden + Kennedy and a writer for the campaign, 
told Inc. “No one expects to ask a question and then be
responded to. I think that’s where we broke through.”

Bài học

Nếu
bạn tìm thấy đà tăng của chiến dịch với người hâm mộ và người theo dõi, hãy làm
mọi thứ có thể để giữ chân họ trong khi vẫn giữ cho thông điệp của bạn đúng với
giọng nói và hình ảnh của thương hiệu.

The
Lesson

If you find your campaign’s gained momentum with your fans
and followers, do everything you can to keep them engaged while keeping your
messaging true to your brand’s voice and image.

16. Wendy’s: Thịt bò ở đâu?

16. Wendy’s: Where’s the Beef?

Có đủ để nói chiến dịch
này đã thành công bởi vì nó có một chiếc bánh hamburger khổng lồ và một bộ phụ
nữ dễ thương? Không? Tôi không nghĩ vậy.

Wendy đã thực hiện một
cách tiếp cận táo bạo hơn trong chiến dịch quảng cáo này: Nó nhắm mục tiêu các
đối thủ cạnh tranh của nó. Cụm từ đơn giản “Thịt bò đâu rồi?” được sử
dụng để chỉ ra việc thiếu thịt bò trong bánh mì kẹp thịt của đối thủ cạnh tranh
– và nó nhanh chóng trở thành một khẩu hiệu đóng gói tất cả những gì còn thiếu
trong cuộc sống của khán giả.

Mặc dù bạn không thể dự
đoán thời điểm cụm từ bắt sóng sẽ bắt kịp và khi nào thì cụm từ đó sẽ không
được, Wendy (khôn ngoan) không quảng bá quá nhiều cụm từ hit của họ. Chiến dịch
này chỉ chạy được một năm và cho phép nó chạy nhẹ nhàng khóa học của nó.

Is it enough to say this campaign was successful because
it featured a giant hamburger bun and a cute set of old ladies? No? I didn’t
think so.

Wendy’s took a more gutsy approach in this advertising
campaign: It targeted its competitors. The simple phrase “Where’s the
beef?” was used to point out the lack of beef in competitors’ burgers —
and it quickly became a catchphrase that encapsulated all that was missing in
their audience’s lives.

While you can’t predict
when 
a catchphrase will catch on and when it won’t, Wendy’s (wisely)
didn’t over-promote their hit phrase. The campaign only ran for
a year, and allowed it to gently run its course.

Bài học

Hãy
cẩn thận với sự thành công và thất bại của chiến dịch của bạn. Chỉ vì bạn tìm
thấy một cái gì đó hoạt động không có nghĩa là bạn nên tiếp tục làm điều đó hơn
và hơn cho đến điểm nó diễn ra. Cho phép công ty của bạn thay đổi và phát
triển, và bạn có thể thấy rằng bạn có thể thành công hơn nữa trong tương lai
bằng cách thử một cái gì đó mới mẻ.

The
Lesson

Be careful with your campaigns’ success and failures. Just
because you find something that works doesn’t mean you should keep doing it
over and over to the point it’s played out. Allow your company to change and
grow, and you may find that you can have even greater success in the future by
trying something new.

17. Procter & Gamble: Cảm ơn, mẹ

17. Procter & Gamble: Thank You, Mom

Tôi sẽ cho bạn một phút để
làm khô đôi mắt của bạn sau đó.

Nghiêm túc – bạn sẽ không
mong đợi một hộ gia đình và làm sạch công ty sản phẩm thương mại để kéo tại
heartstrings như thế, phải không? Gần đây, mặc dù, Procter & Gamble (P
& G) đã đưa ra một số quảng cáo tốt nhất mà chúng tôi từng thấy từ ngành
công nghiệp hàng tiêu dùng.

Đó là bởi vì P & G đã
xác định câu chuyện đằng sau câu chuyện của các vận động viên Olympic – những
câu chuyện về những người mẹ hỗ trợ đã đẩy những vận động viên tầm cỡ thế giới
này trong suốt cuộc đời của họ dẫn đến thời điểm đỉnh cao đó. Và có, họ có thể
phải làm rất nhiều giặt ủi và dọn dẹp trên đường đi – có lẽ là sử dụng các sản
phẩm P & G.

I’ll give you a minute to dry your eyes after that one.

Seriously — you wouldn’t expect a household and cleaning
products company commercial to pull at the heartstrings like that, would you?
Lately, though, Procter & Gamble (P&G) has launched some of the best
ads we’ve ever seen from the consumer goods industry.

That’s because P&G identified the story behind the
story of Olympic athletes — the stories of the supportive moms who pushed
these world-class athletes throughout their entire lives leading up to that
crowning moment. And yes, they probably had to do a lot of laundry and cleanup
along the way — presumably using P&G products.

Bài học

Khiến khán giả của bạn
khóc (chỉ đùa thôi). Mùa hoặc khoảng thời gian quảng cáo của bạn là quan trọng.
Nhưng ngay cả khi bạn chạy quảng cáo trong Thế vận hội, như P & G đã làm,
hãy đảm bảo nó có tuổi thọ và thông điệp có thể ảnh hưởng đến mọi người bất kể
họ ở đâu hoặc ở đâu.

Tiếp thị cảm xúc và nỗi
nhớ là chiến thuật mạnh mẽ để mọi người có thể lựa chọn mua, vì vậy nếu có một
câu chuyện lớn hơn, phổ quát hơn đằng sau sản phẩm hoặc câu chuyện của bạn, hãy
chạm vào nó – và giới thiệu nó ở phía trước và giữa.

The
Lesson

Make your audience cry (just kidding). The season or time
period of your ad is important. But even if you run an ad during the Olympic
Games, like P&G did, make sure it has longevity, and a message that can
influence people no matter when or where they see it.

Emotional and nostalgia marketing are powerful tactics to get people to make buying
choices, so if there’s a bigger, more universal story behind your product or
story, tap into it — and showcase it front-and-center.

 

Link bài gốc: https://blog.hubspot.com/marketing/best-advertisements

Dịch giả: Phạm Thu Hương – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: [Tên dịch giả] – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

Xem thêm:
giá dịch vụ seo web

dạy học seo giá rẻ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề