Bảng chữ cái tiếng anh đầy đủ và chuẩn nhất – Cách đọc, phát âm


Bài viết giới thiệu tổng quan về bảng chữ cái tiếng Anh giúp các bậc phụ huynh hỗ trợ các bé trong quá trình mới tiếp xúc với tiếng Anh.

Bảng chữ cái tiếng anh gồm 26 chữ cái:

Bảng chữ cái tiếng anh gồm 26 chữ cái

Trong bảng chữ cái tiếng Anh có:

– 5 nguyên âm: a, e, o, i, u

– 21 phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

Cách phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh:

STT

Chữ thường

Chữ hoa

Tên chữ

Phát âm

1

a

A

A

/eɪ/

2

b

B

Bee

/biː/

3

c

C

Cee

/siː/

4

d

D

Dee

/diː/

5

e

E

E

/iː/

6

f

F

Ef (Eff nếu là động từ)

/ɛf/

7

g

G

Jee

/dʒiː/

8

h

H

Aitch

/eɪtʃ/

Haitch

/heɪtʃ/

9

i

I

I

/aɪ/

10

j

J

Jay

/dʒeɪ/

Jy

/dʒaɪ/

11

k

K

Kay

/keɪ/

12

l

L

El hoặc Ell

/ɛl/

13

m

M

Em

/ɛm/

14

n

N

En

/ɛn/

15

o

O

O

/oʊ/

16

p

P

Pee

/piː/

17

q

Q

Cue

/kjuː/

18

r

R

Ar

/ɑr/

19

s

S

Ess (es-)

/ɛs/

20

t

T

Tee

/tiː/

21

u

U

U

/juː/

22

v

V

Vee

/viː/

23

w

W

Double-U

/ˈdʌbəl.juː/

24

x

X

Ex

/ɛks/

25

y

Y

Wy hoặc Wye

/waɪ/

 

26

z

Z

Zed

/zɛd/

Zee

/ziː/

Izzard

/ˈɪzərd/

Một số hình ảnh bảng chữ cái tiếng anh cho các bạn tham khảo:

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 1

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 2

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 3

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 4

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 5


Bài viết liên quan

Cách chèn khoảng trống (dấu cách) trong HTML

Cách chèn khoảng trống (dấu cách) trong HTML

Cách tính mật độ dân số

Cách tính mật độ dân số

Bảng đạo hàm chuẩn và đầy đủ nhất

Bảng đạo hàm chuẩn và đầy đủ nhất

Bảng chữ cái tiếng Đức chuẩn 2020

Bảng chữ cái tiếng Đức chuẩn 2020

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Tổng hợp bài tập thực hành tin học văn phòng

Viết thư UPU lần thứ 48 về người hùng của em - Những bài mẫu hay nhất

Viết thư UPU lần thứ 48 về người hùng của em – Những bài mẫu hay nhất

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
báo giá dịch vụ seo

khóa học seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề