Cách sắp xếp ngày tháng năm tăng dần, giảm dần trong Excel


Bài viết dưới đây giúp các bạn sắp xếp ngày tháng năm tăng dần hoặc giảm dần trong Excel một cách nhanh và hiệu quả

Cách 1:

Bước 1: Lựa chọn cột dữ liệu chứa ngày tháng cần sắp xếp -> vào thẻ Data -> Sort A to Z để sắp xếp ngày tháng theo thứ tự tăng dần (hoặc lựa chọn Sort Z to A sắp xếp theo thứ tự giảm  dần):

Chọn cột dữ liệu - vào thẻ Data - chọn Sort A to Z hoặc Sort Z to A

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện kích chọn Expand the selection -> Sort:

Kích chọn Expand the selection - Sort

Kết quả đã sắp xếp ngày tháng theo thứ tự tăng dần:

Ngày tháng sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Cách 2:

Bước 1: Lựa chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp ngày tháng theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần -> Data -> Sort:

Chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp - chọn Data - Sort

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện trong mục Sort by lựa chọn tiêu đề của cột chứa ngày tháng cần sắp xếp:

Trong mục Sort by lựa chọn tiêu đề của cột chứa ngày tháng cần sắp xếp

Bước 3: Trong mục Order lựa chọn kiểu sắp xếp tăng dần (Oldest to Newest) hoặc giảm dần (Newest to Oldest) cuối cùng kích chọn OK:

Trong mục Order lựa chọn kiểu sắp xếp Oldest to Newest hoặc Newest to Oldest

Kết quả bạn đã sắp xếp ngày tháng theo thứ tự mong muốn:

Ngày tháng được sắp xếp theo thứ tự mong muốn

Cách 3:

Bước 1: Lựa chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp vào thẻ Data -> Filter:

Lựa chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp vào thẻ Data - Filter

Bước 2: Chuột phải vào cột ngày tháng cần sắp xếp lựa chọn Sort Oldest to Newest để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc kích chọn Sort Newest to Oldest nếu muốn sắp xếp ngày tháng theo thứ tự giảm dần:

Chuột phải vào cột ngày tháng lựa chọn Sort Oldest to Newest hoặc Sort Newest to Oldest

Kết quả bạn đã sắp xếp ngày tháng theo thứ tự tăng dần:

Kết quả sắp xếp ngày tháng theo thứ tự tăng dần

Như vậy với một vài cách rất đơn giản bạn đã sắp xếp ngày tháng theo thứ tự mong muốn. Lưu ý khi tạo dữ liệu bạn để đúng kiểu dữ liệu ngày tháng. Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan

Cách vẽ lưu đồ trong Excel

Cách vẽ lưu đồ trong Excel

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Hàm Z.TEST – Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Hàm WEBSERVICE – Hàm trả về dữ liệu từ 1 dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Hướng dẫn sao chép, di chuyển Sheet trong Excel

Hướng dẫn sao chép, di chuyển Sheet trong Excel

Hướng dẫn cài đặt font chữ mặc định trong Word, Excel và PowerPoint

Hướng dẫn cài đặt font chữ mặc định trong Word, Excel và PowerPoint

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo giá rẻ

khoá học seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề