Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel


Khi các bạn cần tính giá trị tuyệt đối cho các số trong bảng tính Excel, các bạn có thể sử dụng hàm ABS để tính toán. Hàm ABS giúp các bạn tính giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức hay tham chiếu chứa số.

Bài viết dưới đây trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm ABS trong Excel.

Hàm ABS trong Excel 1

Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, giá trị tuyệt đối của một số là số không âm (luôn lớn hơn hoặc bằng 0, không có dấu) và giá trị của nó bằng chính giá trị của số cho trước.

Cú pháp

=ABS(number)

Trong đó:

number là số thực mà các bạn muốn lấy giá trị tuyệt đối, nó có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa số hay biểu thức số, là tham số bắt buộc.

Ví dụ

– Tính giá trị tuyệt đối của một số cụ thể: – 5, 5.

Hàm ABS trong Excel 2

– Tính giá trị tuyệt đối của một biểu thức số:

Hàm ABS trong Excel 3

– Tính giá trị tuyệt đối của một tham chiếu:

Hàm ABS trong Excel 4

Như vậy các bạn đã biết cú pháp và cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối, các bạn có thể kết hợp hàm ABS với các hàm khác để thực hiện tính toán trên Excel. Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Hàm MEDIAN – Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Cách tính số ngày trong Excel - Hàm, công thức tính số ngày trong Excel

Cách tính số ngày trong Excel – Hàm, công thức tính số ngày trong Excel

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Hàm CHISQ.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Hướng dẫn cách trích lọc dữ liệu trong Excel

Hướng dẫn cách trích lọc dữ liệu trong Excel

Hàm ISNA trong Excel

Hàm ISNA trong Excel

Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản tới nâng cao

Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản tới nâng cao

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo hcm

học seo marketing online miễn phí

Bài viết cùng chủ đề