Hướng dẫn làm tròn số thập phân sau dấu phẩy trong Excel


Hàm round trong excel giúp bạn làm tròn số thập phân trở thành số tự nhiên không chứa dấu phẩy. Như vậy trường hợp bạn muốn làm tròn số thập phân ở vị trí sau dấu phẩy bạn làm như thế nào. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách làm tròn số thập phân sau dấu phẩy trong excel.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau muốn làm tròn các chữ số thập phân sau dấu phẩu 2 chữ số.

Bảng dữ liệu

Bước 1: Lựa chọn toàn bộ cột dữ liệu cần làm tròn -> chuột phải chọn Format Cells.

Format Cells

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện trong tab Number chọn Number -> trong mục Decimal places chọn số chữ số cần làm tròn sau dấu phẩy, ví dụ ở đây chọn 2.

OK

Nhấn OK nhận được kết quả, tất cả các giá trị trong cột đơn giá đều được làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy.

Cách làm tròn số thập phân sau dấu phẩy

Trường hợp muốn có độ chính xác cao bạn có thể làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy. Trong mục Decimal places bạn kích chọn 4:

OK 2

Kết quả nhận được các số thập phân chứa 4 chữ số sau dấu phẩy:

Kết quả

Hoặc bạn cũng có thể làm tròn tuyệt đối chỉ lấy sau dấu phẩy 1 chữ số, các giá trị sau đó được làm tròn:

Kết quả 2

Trên đây là cách làm tròn số thập phân sau dấu phẩy, hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan

Các kỹ năng Office cơ bản trong Excel

Các kỹ năng Office cơ bản trong Excel

Hàm YEAR - Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Hàm YEAR – Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Tổng hợp phần mềm bán hàng, quản lý bán hàng bằng Excel miễn phí

Tổng hợp phần mềm bán hàng, quản lý bán hàng bằng Excel miễn phí

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Hàm PERCENTILE.EXC – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt) trong Excel

Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt) trong Excel

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo facebook

dao tao seo o dau miễn phí

Bài viết cùng chủ đề