Hướng dẫn tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel


Microsoft Excel được biết đến với chức năng chính là tính toán tuy nhiên có đôi khi chúng ta phải viết những công thức có số mũ trong toán học ex, x2, y3…) hoặc những công thức phân tử trong hóa học (H2O, H2CO3,….), các công thức trong vật lý… thì phải viết như thế nào. Bài viết tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết chỉ số trên và chỉ số dưới trong Excel.

Ví dụ về chỉ số trên chỉ số dưới

Bài hướng dẫn tạo số mũ đánh chỉ số trên chỉ số dưới trong Excel

Bước 1: Chuột phải chọn số cần đánh chỉ số rồi chọn Format Cells

Mở hộp thoại Format Cell

Bước 2: Hộp thoại Format Cells xuất hiện ta thực hiện:

– Nếu tạo chỉ số trên thì chọn Superscript như hình vẽ

Tạo chỉ số trên trong Excel

Và kết quả là

Kết quả tạo chỉ số trên trong Excel

– Nếu tạo chỉ số dưới thì chọn Subscript như hình vẽ

Ví dụ tạo chỉ số dưới trong Excel

Cuối cùng ta thu được kết quả:

Kết quả tạo chỉ số dưới trong Excel


Bài viết liên quan

Tách họ và tên trong Excel

Tách họ và tên trong Excel

Cách phá Password Excel không cần phần mềm

Cách phá Password Excel không cần phần mềm

Hướng dẫn chữ tự động xuống dòng trong Excel - Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của cột trong Excel

Hướng dẫn chữ tự động xuống dòng trong Excel – Tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của cột trong Excel

Hàm Round (làm tròn) trong Excel

Hàm Round (làm tròn) trong Excel

Hàm LEFT và LEFTB - Hàm cắt chuỗi trong Excel

Hàm LEFT và LEFTB – Hàm cắt chuỗi trong Excel

Hàm Vlookup trong Excel

Hàm Vlookup trong Excel

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
bảng giá dịch vụ seo web

nên học seo ở đâu miễn phí

Bài viết cùng chủ đề