“Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

“Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969. Ông đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ba Lan (1957)

Hình ảnh bác khi là nhà cách mạng năm 30 tuổi ở Pháp

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 2

Đây chính là đồng chí Ngyễn Ái Quốc năm 30 tuổi

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 3

Năm 30 tuổi bác đã là người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 4

Năm 1923 bác lại bôn ba sang Liên Xô

Hình ảnh bác Hồ trong những năm chiến tranh

 

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 6

Bác làm việc trong phòng của chủ tịch

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 7

Ngày 31/5/1945, Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ ta sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 8

Hang đá tại Việt Bắc là nơi bác làm việc, tại đây bác cũng sáng tác ra nhiều bài thơ nổi tiếng.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 9

Chiếc máy đánh chữ của Bác

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 10

Bác theo dõi mặt trận ngoài biên giới cùng những chiến sĩ cách mạng

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 11

Vị tổng tư lệnh tối cao đang nghe điện thoại

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 12

Bác thường đọc báo sau những giờ nghỉ trưa

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 13

Bác đang làm việc trong phòng tại căn cứ Việt Bắc

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 14

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ nước” là câu nói bác căn dặn những chiến sĩ khi đến thăm Đền Hùng

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 15

Bác đến thăm nhà máy diêm Thống Nhất

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 16

Bác đến thăm trường trung học Trung Hòa

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 17

Bác nói chuyện với các học viên trẻ tuổi của trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 18

Hồ Chủ tịch thăm kè Cố Đô, tình Hà Tây (1958).

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 19

Thậm chí Bác cùng nhân dân tát nước chống nạn

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 20

Bác với các đại biểu đạo thiên chúa

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 21

“Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Tố Hữu).

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 22

Người đang bắt nhịp bài hát “Đoàn Kết”

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 23

“Vì lợi ích mười năm phai trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 24

Bác sống mãi trong lòng chúng ta

Những bức ảnh màu của Bác Hồ

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 25

Bác đang hút thuốc, và các bạn biết không bác tập hút thuốc trong những năm bị giam trong tù để cho bớt lạnh và buồn chán, tuy nhiên Bác đã cai thuốc không lâu sau đó.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 26

Bác cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 27

Bác cùng các đồng chí dưới mái nhà bằng rạ

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 28

Bức ảnh có trong 5 điều bác Hồ dạy

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 29

Bác trồng và tưới cây cùng nhân dân

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 30

Căn cứ làm việc tại Việt Bắc

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 31

Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn, Nghệ An (1957) trong niềm hân hoan của bà con chòm xóm.

[New] Những Bức Ảnh Đẹp Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh update 2020 32

Hình ảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành đang dạy học ở trường Dục Thanh năm 1911

 

Sưu Tầm

Xem thêm:
dịch vụ seo hồ chí minh

đào tạo seo cơ bản miễn phí

Bài viết cùng chủ đề