Tắt tự động kiểm tra chính tả trong Word 2016


Bạn rất khó chịu khi soạn thảo văn bản bằng ngôn ngữ tiếng việt nội dung văn bản luôn có dấu gạch ngang màu đỏ hoặc xanh dưới chân văn bản, đây không phải là lỗi mà do ngôn ngữ tiếng việt chưa được hỗ trợ tính năng kiểm tra chính tả. Việc đơn giản bạn chỉ cần tắt tính năng kiểm tra chính tả trên Word là có thể loại bỏ dấu gạch đỏ làm rồi mắt người đọc. Bài viết đưới đây hướng dẫn chi tiết cách tắt tự động kiểm tra chính tả trong Word 2016

Dấu gạch ngang màu đỏ dưới chân văn bản -> Tính năng tự động kiểm tra chính tả của Word

Để tắt tự động kiểm tra chính tả trong Word 2016 bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào thẻ File -> Options:

Vào thẻ File - Options

Bước 2: Cửa sổ Word Options xuất hiện lựa chọn thẻ Proofing di chuyển xuống mục When correcting spelling and grammar in Word bỏ tích chọn trong 4 mục:

Check spelling as you type: Thực hiện kiểm tra chính tả.

– Use contextual spelling: Sử dụng chính tả theo ngữ cảnh.

– Mark grammar errors as you type: Đánh dấu lỗi ngữ pháp.

– Check grammar with spelling: Kiểm tra ngữ pháp với chính tả.

Tích bỏ 4 mục trong phần When correcting spelling and grammar in Word

Bước 3: Kích chọn OK quay lại bài soạn thảo của bạn đã không còn dòng gạch chân làm rối mắt người đọc:

Văn bản không còn dòng gạch chân

Ngoài ra để bỏ những dấu gạch chân rối mắt đó bạn có thể vẫn sử dụng tính năng kiểm tra chính tả tự động trên Word 2016 (giữa nguyên dấu tích chọn 4 mục như bước 2) nhưng kích hoạt tính năng ẩn lỗi chính tả và ngữ pháp bằng cách di chuyển mục Exception for -> lựa chọn All New Documents -> tích chọn vào 2 mục để kích hoạt tính năng ẩn lỗi chính tả và cú pháp:

Hide spelling errors in this document only: Ẩn lỗi chính tả

– Hide grammar errors in this document only: Ẩn lỗi ngữ pháp.

Kích hoạt tính năng ẩn lỗi chính tả và cú pháp

Kết quả bạn vẫn loại bỏ những dấu gạch chân rối mắt kia:

Kết quả đã loại bỏ những dấu gạch chân

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tắt tự động kiểm tra chính tả trong Word 2016. Chúc các bạn thành công!


Tags: Word 2016

Tham khảo thêm

  • Cách tạo mục lục tự động trong Word 2016 đơn giản, nhanh chóng
  • Cách đổi Inch sang cm trong Word 2016
  • Cách trộn thư có chứa hình ảnh trong Word 2016
  • Cách trộn nhiều thư trên 1 trang giấy từ bảng Excel trong Word 2016
  • Cách kẻ bảng – Thêm, sửa, xóa dòng cột trong bảng trên Word 2016
  • Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016
  • Cách đánh số trang trong Word 2016

Bài viết liên quan

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2007, 2010, 2013

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2007, 2010, 2013

Chèn và hiệu chỉnh biểu thức toán học trong Word

Chèn và hiệu chỉnh biểu thức toán học trong Word

Cách đánh số trang trong Word 2016

Cách đánh số trang trong Word 2016

Chèn ngày giờ trong Word 2003, 2007, 2010, 2013

Chèn ngày giờ trong Word 2003, 2007, 2010, 2013

Cách thêm trang trong Word

Cách thêm trang trong Word

Cách xóa toàn bộ các Section Break trong Word

Cách xóa toàn bộ các Section Break trong Word

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo tổng thê

khóa đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề