BAN CHỈ ĐẠO

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

THỂ LỆ SÂN CHƠI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT”TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22  /QĐ-HEID ngày 11  tháng 01 năm 2017)

Thực hiện chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi trí tuệ, Ban chỉ đạo ban hành Thể lệ sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet cho học sinh tiểu học từ năm học 2016-2017 như sau:

Chương I

MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.
 2. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt phù hợp.
 3. Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.
 4. Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
 5. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo đề án 1008 của Thủ Tướng Chính phủ.

——————————————————-

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

 1. Đối tượng.

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

 1. Đăng kí tham gia.
 2. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.
 3. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia các vòng thi.
 4. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet.

Khuyến khích học sinh dùng ảnh thẻ của mình làm ảnh đại diện.

Học sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.

———————————–

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

 1. Số vòng thi của mỗi năm và cách thực hiện.
 2. Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. Các vòng thi này do Ban tổ chức (BTC) sân chơi cập nhật trên website, trung bình 2 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 5/9 hằng năm. Lịch thi cụ thể được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.
 3. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 11.
 4. Vòng thi các cấp.
 • Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường): chọn 1 vòng thi, từ vòng thi số 12 đến vòng thi số 14 để thí sinh dự thi.
 • Vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện): chọn 1 vòng thi, vòng thi số 15 hoặc vòng thi số 16 để thí sinh dự thi.
 • Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố): chọn 1 vòng thi, vòng thi số 17 hoặc vòng thi số 18 để thí sinh dự thi.
 • Vòng Thi Đình (cấp Toàn Quốc) dành riêng thí sinh khối 4 và khối 5: vòng thi số 19.
 1. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi.

– Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: thi cấp Trường cần phải vượt qua vòng thi số 11, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 14, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC thi cấp đó.

– Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

– Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

– Đối với vòng thi các cấp chỉ có những thí sinh đăng ký ID với BTC mới được duyệt ID để vào thi.

– Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

 1. Điều kiện để vượt qua một vòng thi.

– Đối với mỗi vòng thi tự do, thí sinh được làm nhiều lần và phải đạt ít nhất 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

– Đối với vòng thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình, thí sinh chỉ được làm 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

– Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

 1. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi.

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

 1. Xếp hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các kỳ Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi.

 ————————————

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức(BTC).

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” qua internet:

– Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành lập BCĐ, BTC cấp toàn quốc.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch Thi Hương, Thi Hội của đơn vị mình.

– Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội thì cần tạo điều kiện thuận lợi để các trường học tổ chức cho thí sinh được tham gia sân chơi.

 1. Tổ chức vòng thi các cấp.

2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường).

 1. Đối với các Trường tổ chức thi tập trung.

– Ban giám hiệu (BGH) nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

– BGH nhà trường cử cán bộ nhận mã thi. 

– BGH nhà trường gửi kết quả thi về BTC cấp quốc gia.

– Chọn vòng thi: Nhà trường chọn 1 trong 3 vòng thi (từ vòng thi số 12 đến vòng thi số 14).

– Thời gian tổ chức như sau:

+ Nếu chọn vòng thi số 12 thì tổ chức thi từ 8h – 17h hàng ngày từ ngày 20/01/2017 đến ngày 23/01/2017 (trừ chủ nhật).

+ Nếu chọn vòng thi số 13 thì tổ chức thi từ 8h – 17h hàng ngày từ ngày 03/02/2017 đến ngày 08/02/2017 (trừ chủ nhật).

+ Nếu chọn vòng thi số 14 thì tổ chức thi từ 8h – 17h hàng ngày từ ngày 17/02/2017 đến ngày 22/02/2017 (trừ chủ nhật).

Thí sinh các khối lớp được thi từ 8h sáng đến 17h chiều. Khi thi phải nhập mã thi, mã thi chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo từng tỉnh đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh trên dự thi vào vòng Thi Hương.

 1. Đối với các trường không tổ chức thi tập trung:

– BGH, giáo viên nhà trường hoặc phụ huynh thành lập Hội đồng coi thi.

– BGH, giáo viên nhà trường hoặc phụ huynh cử cán bộ nhận mã thi.      

– BGH, giáo viên nhà trường hoặc phụ huynh gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi:

+ Chọn vòng thi số 14 tổ chức thi từ 8h – 17h hàng ngày từ 17/02/2017 đến 22/02/2017 (trừ chủ nhật).

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. Trên mỗi tỉnh BTC sẽ đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự Thi Hương. Điểm tối thiểu để được dự Thi Hương là 200 điểm.

 

2.2. Thi Hương – Vòng thi cấp Quận/ Huyện.

 1. Các Quận/Huyện tổ chức thi tập trung:

– Phòng giáo dục (PGD) cùng với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

– PGD cùng với nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.      

– PGD cùng với nhà trường gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi:

– Thời gian: Ngày 17/03/2017 (nếu chọn vòng thi số 15) hoặc ngày 24/03/2017 (nếu chọn vòng thi số 16), các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

– Ca thi như sau: Từ 8h – 9h, thí sinh khối 5; từ 9h – 10h, thí sinh khối 4; từ 10h – 11h, thí sinh khối 1 và 2 và 3 (trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h – 17h).

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

– Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo từng tỉnh sẽ đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hội. Các Quận/huyện tổ chức thi tập trung sẽ căn cứ vào điều kiện tổ chức để đăng ký số lượng thí sinh tham dự kỳ thi Hội.

 1. b. Các Quận/Huyện không tổ chức thi tập trung:

– BGH và giáo viên nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

– BGH và giáo viên nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.

– BGH và giáo viên nhà trường gửi kết quả thi về BTC.

Thời gian tổ chức thi:

Thí sinh tham gia thi vòng thi số 16 tại trường học vào thời gian từ 8h – 11h ngày 24/03/2017.         

– Ca thi như sau: Từ 8h – 9h, thí sinh khối 5; từ 9h – 10h, thí sinh khối 4; từ 10h – 11h, thí sinh khối 1 và 2 và 3 (trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h – 17h).

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. Trên mỗi tỉnh BTC sẽ đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi Hội. Điểm tối thiểu để được dự thi Hội là 220 điểm.

 2.3. Thi Hội – Vòng thi cấp Tỉnh/Thành Phố.

 1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung:

Tỉnh nào tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hội thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký danh sách thí sinh của tỉnh được dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp quốc gia.

– Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

– Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ nhận mã thi.

– Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả thi về BTC.

– Thời gian tổ chức thi: Ngày 14/04/2017 (nếu chọn vòng thi số 17) hoặc ngày 21/04/2017 (nếu chọn vòng thi số 18), các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.               

–   Ca thi như sau: Từ 8h – 9h, thí sinh khối 5; từ 9h – 10h, thí sinh khối 4; từ 10h – 11h, thí sinh khối 1 và 2 và 3 (trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h – 17h).

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo cấp giấy khen cho thí sinh đạt giải (số lượng thí sinh đạt giải không quá 45% tổng số thí sinh dự thi). Các tỉnh tổ chức thi tập trung sẽ tùy vào điều kiện cơ sở vật chất để đăng ký thí sinh dự Thi Đình. Tối thiểu sẽ cử mỗi khối 6 thí sinh tham dự.

+ Tỉnh có 50.000 thí sinh tham gia được cử thêm mỗi khối 2 thí sinh.

+ Tỉnh có 100.000 thí sinh tham gia được cử thêm mỗi khối 4 thí sinh.

+ Tỉnh có 150.000 thí sinh tham gia được cử thêm mỗi khối 6 thí sinh.

+ Tỉnh có 200.000 thí sinh tham gia được cử thêm mỗi khối 8 thí sinh.

+ Tỉnh có 250.000 thí sinh trở lên tham gia được cử thêm mỗi khối 10 thí sinh.

 1. Các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung:

– BGH và giáo viên nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

– BGH và giáo viên nhà trường cử cán bộ nhận mã thi.

– BGH và giáo viên nhà trường gửi kết quả thi về BTC.

Thời gian:

Thí sinh tham gia thi vòng thi số 18 tại trường học vào thời gian từ 8h – 11h ngày 21/04/2017.         

– Ca thi như sau: Từ 8h – 9h, thí sinh khối 5; Từ 9h – 10h, thí sinh khối 4; Từ 10h – 11h, thí sinh khối 1 và 2 và 3 (trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h – 17h).

– Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

– Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

– Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại ngay).

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ cấp giấy khen cho tối đa 10% số thí sinh dự thi.

Các tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC sẽ chọn thí sinh khối 4 và khối 5 đi thi Đình theo tiêu chí sau.

+ Tỉnh có 1.000 thí sinh thi vòng 18 được cử mỗi khối 1 thí sinh.

+ Tỉnh có 3.000 thí sinh thi vòng 18 được cử mỗi khối 2 thí sinh.

+ Tỉnh có 6.000 thí sinh thi vòng 18 được cử mỗi khối 3 thí sinh.

Như vậy, mỗi 3.000 thí sinh thi vòng 18 sẽ được cử thêm 1 thí sinh khối 4 và 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

 1. Thi Đình – Vòng thi cấp Quốc Gia.

– Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thư mời của BTC cấp quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn nghỉ của thí sinh dự thi.

– Tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia.

– Thời gian dự kiến thi: Ngày 06/05/2017 – Trao giải vào 07/05/2017 (Ngày Chiến  thắng Điện Biên Phủ).

————————————

Chương V

KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các kỳ Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban tổ chức phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.

 1. Vòng Thi Hương – Thi Hội – Thi Đình.

Đối với các Tỉnh tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 45% tổng số thí sinh tham dự.

– Đối với các Tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen và phần thưởng theo quy định chung của từng vòng thi. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 10% tổng số thí sinh dự thi.

 1. Vòng thi cấp quốc gia.

Số lượng giải thưởng cá nhân của khối lớp 4 và khối lớp 5 trong toàn quốc không quá 45% tổng số thí sinh dự Thi Đình (cấp Toàn quốc) của khối lớp đó. Số lượng giải thưởng mỗi khối bao gồm:

 • 01 giải Trạng Nguyên.
 • 01 giải Bảng Nhãn.
 • 01 giải Thám Hoa.
 • Giải Nhất: 5% tổng số thí sinh dự thi.
 • Giải Nhì: 10% tổng số thí sinh dự thi.
 • Giải Ba: 10% tổng số thí sinh dự thi.
 • Giải Khuyến khích: 15% tổng số thí sinh dự thi.

            (Giải thưởng gồm Hiện vật + giấy chứng nhận của BTC)

Tất cả thí sinh tham dự thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC và trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

———————————–

Chương VI

Kinh phí

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh do cơ quan quản lý giáo dục của mỗi cấp qui định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Kinh phí tổ chức vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do BTC cấp quốc gia thực hiện.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

VŨ BÁ KHÁNH

 

Xem thêm:
dịch vụ seo

đào tạo seo căn bản miễn phí

Bài viết cùng chủ đề