Bạn đã bao giờ bí ý tưởng khi quyết định nên viết gì trong nhật ký chưa? Với tư cách một nhà văn, tôi hiểu rằng giữ thói quen viết nhật ký hằng ngày là điều cần thiết cho việc kiểm soát suy nghĩ của bản thân và rèn luyện văn phạm. Viết mà không có định hướng đôi khi có thể sẽ tạo ra một vài ý tưởng tuyệt vời, nhưng cũng có thể gây trở ngại cho người viết và công việc không thể hiệu quả được.

Have you ever been at a loss for word when deciding what to write in a journal?

As a writer, I find that keeping a daily journal is imperative for organizing my thoughts and keeping my grammar where it needs to be. Writing without direction can lead to some wonderful creations, but it can also lead to writer’s block and hours of being unproductive. 

Nếu bạn có kế hoạch viết nhật ký hàng ngày, hãy thử sử dụng các mẫu gợi ý có sẵn để việc viết lách của bạn được thuận tiện hơn. Đây cũng là cách giúp tôi cải thiện các rất nhiều.

If you have a goal to write in a daily journal, then try using journaling prompts to give your writing focus. It is a concept that has greatly improved my journal.

 Dưới đây là một số ý tưởng viết lách mà bạn có thể thử:

Here are some journaling ideas for you to try:

#1. Những trích dẫn truyền cảm hứng

Inspirational Quotes

Mỗi người đều có nguồn cảm hứng nào đó để làm động lực trong cuộc sống. Những trích dẫn truyền cảm hứng cho bạn không nhất thiết phải từ ai đó nổi tiếng. Đơn giản chỉ là động lực thúc đẩy bạn làm mọi thứ một cách tốt nhất. Hãy viết về một trích dẫn và ý nghĩa sâu xa của nó, cách nó tác động đến cuộc đời của bạn. Nếu bạn vẫn chưa biết viết gì thì hãy thử xem nhé.

Everyone has something that inspires them to do their best in life. Quotes that inspire you do not have to come from a famous inpidual. They can simply be something that motivates you to do your best. Write about the quote and the deeper meaning that it holds in your life. If you still are at a loss as to where to begin, try out these inspirational quotes.

#2. Suy nghĩ về một trích dẫn

#2. Reflect on a Quote

Các trích dẫn là mẫu gợi ý ghi chép tuyệt vời, cho nên nếu bạn không muốn viết về trích dẫn nào đó đầy “cảm hứng” trong nhật ký hàng ngày của mình thì bạn có thể viết về bất kỳ trích dẫn nào gần đây, có thể không liên quan gì đến cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn có thể suy nghĩ về ý nghĩa có nguồn gốc từ cụm từ. Những trích dẫn này có thể làm tăng sự hiểu biết trong cuộc sống cho bạn hoặc chỉ đơn giản là một lời nói vui nhộn mà bạn thích.

Quotes are great journal prompts, so if you do not necessarily want to write “inspirational” quotes in your daily journal, you can write about nearly any quote at all. It may not pertain to your life at all, but you can still reflect on the meaning that originated behind the phrase. These quotes can add wisdom to your life or simply be a funny saying that you enjoy.

#3. Trả lời câu hỏi

#3. Answer a Question

Nếu bạn không sưu tầm các câu nói hay, vậy thì các câu hỏi trong mẫu gợi ý có sẵn cũng là lựa chọn cũng tuyệt vời. Các câu hỏi bất chợt xuất hiện mà bạn thường không hay nghĩ, nhưng bạn có thể viết chúng lên trên một mảnh giấy và đặt chúng vào trong một cái hộp để đề phòng. Khi bạn hết ý tưởng, hãy chọn ngẫu nhiên một trong những câu hỏi đó để viết.

If you do not feel like collecting quotes, then question journaling prompts are also great. Questions often arise in life that you do not really think about much, but you can write them down on a piece of paper and place them in a container for a rainy day. When you run out of ideas, randomly select one of the questions to write about.

#4. Tự chăm sóc

#4. Self Care

Nếu bạn đang không biết viết gì trong quyển nhật ký hàng ngày, vậy thì hãy cố gắng bắt đầu đặt tên một số các mục tiêu mà bạn đặt ra cho cuộc sống. Để giúp bạn duy trì cách này, bạn có thể viết về một số ý tưởng tự chăm sóc bạn muốn thử.

If you are at a loss for what to write in a daily journal, then try to start naming some of the goals that you have for your life. To help you maintain this path, you can write about some self care idea you want to try.

Viết về chăm sóc bản thân đôi khi có thể có ảnh hưởng một phần làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Ví dụ, nếu bạn sẽ cắt sửa móng tay vào cuối tuần này, và bạn quyết định viết về suy nghĩ cảm nhận của bản thân khi làm điều đó thì suy nghĩ của sự việc sắp xảy ra có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Writing about self care can sometimes have partial effect of making you feel better. For example, if you are going to have a manicure this coming weekend, and you decide to write about how that makes you feel, the thought of the upcoming event can actually serve to make you feel a bit happier.

# 5. Các cột mốc cuộc sống

#5. Life Milestones

Có những mục tiêu mà bạn đặt ra có thể là rất nhỏ như đi mua hàng tạp hóa trước thứ sáu – trong khi những mục tiêu khác có thể là cột mốc thực sự trong cuộc đời bạn. Nếu bạn có một mục tiêu lớn muốn tập trung, như tốt nghiệp trường y khoa, lập gia đình, có con đầu lòng, hoặc mua căn nhà đầu tiên, hãy thử viết nó một cách chi tiết.

Some goals that you want to achieve could be small—like going to get groceries before Friday—while others could be actual milestones in your life. If you have a big goal that you want to focus on, like graduating from medical school, getting married, having your first child, or buying your first home, try writing about it in detail.

 

# 6. Sự kiện đặc biệt

Những sự kiện này không phải là điều thường xảy ra với bạn. Thay vào đó, đây là những sự kiện đáng nhớ mà không bao giờ quên được. Các mẫu gợi ý phù hợp với kiểu sự kiện đặc biệt này có thể là những sự việc như sự sụp đổ của tháp đôi vào ngày 9 tháng 11, công trình tòa tháp Eiffel, hoặc ngay cả những trận chiến của cuộc nội chiến. Trong suốt lịch sử, có rất nhiều sự kiện mà bạn có thể viết về. Tôi thích viết về chúng như thể tôi đang ở thời điểm đó vậy.

These events are not typically something that happened to you. Rather, they are world events that should never be forgotten. Journal prompts that fit into this category could be things like the collapse of the Twin Towers on 9/11, the building of the Eiffel Tower, or even battles of the Civil War. Throughout history, there are a lot of events that you could write about. I like to write about them as if I were there at the time.

# 7. Lưu lại những khoảnh khắc

#7. Captured Moments

Nếu bạn đã đạt đến những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, bạn có thể viết những ý tưởng về những sự kiện đó. Đó có thể là một hồi tưởng chi tiết về ngày cưới của bạn, cảm giác bạn có khi con bạn chào đời, trải nghiệm của bạn tại một cuộc gặp gỡ mà bạn đã tham dự, hoặc một sự kiện khác không thể nào quên. Bạn cũng có thể viết về các sự kiện cụ thể trong cuộc sống của người khác.

If you have already reached major milestones in your life, you can write journal ideas about those events. It could be a detailed recollection of your wedding day, the feeling you had when your child was born, your experience at a rally that you attended, or another unforgettable event. You can also write about specific events in the lives of others.

#8. Mô tả các Thách thức

#8. Describe Challenges

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn gặp phải một thử thách gây khó khăn cho bạn ngày hôm nay, nhật ký hàng ngày sẽ là nơi hoàn hảo để bạn viết vào. Miêu tả khó khăn mà bạn phải đối mặt một cách chi tiết. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể vượt qua được thử thách gây khó khăn cho bạn hay không?

We all face challenges in our lives on a daily basis. If you encountered a struggle today that was difficult for you, your daily journal is the perfect place to write it down. Describe the struggle that you had to face in detail. What happened? How did you feel? Were you able to meet and overcome the challenge that crossed your path?

# 9. Xác định giải pháp cho những thách thức

#9. Define Solutions to Challenges

Không phải tất cả những thách thức đều dễ dàng vượt qua, vì vậy nếu bạn gặp phải tình huống mà bạn không biết làm thế nào để vượt qua, hãy viết về những giải pháp có thể có trong nhật ký hàng ngày của bạn. Hãy suy nghĩ về các hành động cụ thể mà bạn có thể thực hiện để tìm giải pháp. Nghĩ đến tình huống để tìm ra nhiều hơn một lựa chọn. Bạn cũng có thể viết về những cách mà tình huống có thể được ngăn chặn đầu tiên.

Not all challenges are easy to overcome, so if you find yourself in a situation that you do not know how to overcome, write about possible solutions in your daily journal. Think about the specific actions that you can take to find the solution. Contemplate the situation to find more than one option. You can also write about ways that the situation could have been prevented in the first place.

 

# 10. Viết Lời Cầu Nguyện

#10. Write Down Prayers

[New] [ToMo] 33 Ý Tưởng Về Những Gì Cần Viết Trong Nhật Ký Hàng Ngày update 2020 1

Nếu bạn không biết phải viết gì trong cuốn nhật ký, bạn có thể bắt đầu liên kết với tinh thần của bạn để có ý tưởng. Nhiều người trong chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày, vì vậy thay vì chỉ nói to lên, hãy ghi lại lời cầu nguyện của bạn. Đây có thể là một cách để tăng hoạt động tinh thần của bạn. Việc ghi ra sẽ giúp bạn củng cố quyết tâm của mình. Những lời cầu nguyện này có thể tập trung vào bất kỳ khía cạnh nào của đời sống thiêng liêng của bạn, từ sự biết ơn và thờ cúng.

If you don’t know what to write in a journal, then you can start by reaching out to your spiritual side for ideas. Many of us pray on a daily basis, so instead of simply saying them out loud, write down your thoughts as well. This can be a way to increase your spiritual activity. It will help you strengthen your resolve. These prayers can focus on any aspect of your spiritual life, from gratitude to praise and worship.

# 11. Bày tỏ lòng biết ơn

#11. Express Gratitude

Đôi khi chúng ta quên không tỏ lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi đêm, hãy dành thời gian để viết về một vài điều xảy ra trong ngày mà bạn thấy biết ơn. Nếu bạn bắt đầu viết về lòng biết ơn của mình, bạn sẽ bắt đầu thể hiện bạn biết ơn như thế nào. Đây có thể là một cách truyền cảm hứng cho sự phát triển cá nhân.

Sometimes we forget to show our gratitude for the good things in our lives. Each night, take the time to write about a few things that occurred during the day that you are grateful for. If you start writing down your gratitude, you will most likely begin showing how grateful you are, which can be an inspirational form of personal development.

Lòng biết ơn là một điều rất hợp lý để viết về, bạn có thể muốn cân nhắc có một cuốn nhật ký đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng viết về cách bạn đánh giá cao người khác, ngay cả khi bạn không bao giờ cho ai xem, thực sự làm cho bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều về bản thân bạn.

Gratitude is such a strong thing to write about you may want to consider having a journal specifically for expressing gratitude. It may sound odd, but writing about how you appreciate others, even if you never show anyone, actually makes you feel a lot better about yourself. 

 

# 12. Thiền trước khi viết nhật ký

#12. Meditate before Journaling

Khi bạn đang gặp khó khăn khi quyết định viết gì trong nhật ký, bạn hẳn đang cảm thấy hỗn loạn về những điều khác đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn tập trung vào một cuộc họp mà bạn có vào ngày mai, thì làm thế nào bạn có thể nghĩ ra một chủ đề mới để viết về?

When you are having a hard time deciding what to write in a journal, you most likely have a mind that is full of other things going on in your life. If your focus is on a meeting that you are having tomorrow, then how can you think of a fresh topic to write about?

Thiền định có thể làm minh mẫn đầu óc của bạn và loại bỏ tất cả những hỗn loạn tinh thần đang giữ bạn lại.

Meditating can clear your mind and get rid of all of the mental clutter that is holding you back.

# 13. Mô tả một kỷ niệm

#13. Describe a Memory

Những kỷ niệm của chúng ta thường không được nhớ một cách hoàn toàn, vì vậy nếu bạn muốn nhớ một kỷ niệm nào đó đặc biệt, hãy viết vào trong nhật ký. Sử dụng mẫu viết nhật ký có sẵn này thì không cần thiết phải tạo ra các mục dài, nhưng có thể là một danh sách những thứ mà bạn nhìn lại từ nhiều năm nay với sự yêu mến.

Our memories are not perfect, so if you want to remember something specific, it could be advantageous to write it down in your journal. Using this journal prompt does not need to create long entries, but it can be a list of things that you look back on years from now with fondness.

# 14. Vượt qua nỗi sợ hãi

#14. Overcoming Fears

Những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn thường ở trong tâm trí bạn. Tìm ra cách để vượt qua những nỗi sợ hãi này sẽ giúp bạn trong cuộc sống, nhưng khi bạn nghĩ về những nỗi sợ hãi như của riêng bạn, quá trình này là khá khó khăn. Hãy tưởng tượng rằng một người bạn có nỗi sợ hãi không đáng có như sợ nhện hoặc sợ cưỡi ngựa tại một công viên giải trí. Vậy làm thế nào để bạn giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó? Bạn sẽ nói gì với họ? Nếu bạn không chắc chắn nơi để bắt đầu, đây là một số trong những nỗi sợ hãi hàng đầu.

Your greatest fears are often in the back of your mind. Figuring out how to overcome these fears is only going to help you in life, but when you think of these fears as your own, the process is rather difficult. Imagine that a friend has an irrational fear of something like spiders or riding high rides at an amusement park. How would you help them to overcome these fears? What would you say to them? If you are unsure where to begin, here are some of the top fears.

 

# 15. Nhớ lại giấc mơ của bạn

#15. Recall your Dreams

Tất cả chúng ta đều mơ về đêm – vấn đề là nhớ lại giấc mơ chúng ta mơ về. Nếu bạn viết ra giấc mơ của bạn ngay khi bạn thức dậy, thì bạn sẽ có thể nhìn sâu hơn vào những giấc mơ đó để xem liệu có ý nghĩa sâu xa hơn hay không. Hãy chắc chắn ghi lại ngày của giấc mơ để nếu bạn nhìn vào nó qua nhiều năm, bạn có thể biết khi nào bạn có giấc mơ đó.

We all dream at night—the problem is remembering what we dream about. If you write down your dreams as soon as you wake up, then you will be able to take a deeper look into them to see if there is a deeper meaning. Be sure to record the date of the dream so that if you look at it years from now, you can remember when you were having it.

# 16. Viết mục tóm lược thời gian

#16. Write a Time Capsule Entry

Tạo mục nhật ký hàng ngày của bạn về một điều gì đó xảy ra trong tin tức. Tin tức có thể là Thế vận hội, việc chửi thề của một vị tổng thống mới, hoặc một bước đột phá về y tế cho bệnh nhân ung thư. Ghi lại suy nghĩ của bạn về các sự kiện đó. Mô tả cách đất nước phản ứng trong khoảng thời gian đó, và bao gồm những đoạn tin tức sẽ được quan tâm trong tương lai. Đợi 20 năm sau để đọc lại mục này – bạn sẽ ngạc nhiên trước những chi tiết bạn đưa vào.

Make your daily journal entry about something that is happening in the news. It could be the Olympics, the swearing in of a new president, or a medical breakthrough for cancer patients. Write down your thoughts about the event. Describe how the country reacted during that period of time, and include news clippings that will be of interest in the future. Wait for 20 years to read the entry again—you will be amazed at the details that you included.

# 17. Theo dõi thực phẩm bạn ăn

#17. Track the Food You Eat

Khi bạn đang cố gắng để giảm cân, không có gì hữu ích hơn một cuốn nhật ký về thực phẩm. Nó giúp bạn theo dõi thực phẩm bạn ăn. Bạn cũng có thể sử dụng nhật ký này để mô tả nơi bạn ăn, trình bày về đồ và mức độ bạn thích thú.

When you are attempting to lose weight, nothing is more helpful than a food journal. It helps you monitor the food you eat. You can also use this journal prompt to describe the location that you are eating at, the presentation of the food, and how well you enjoyed it.

# 18. Giữ nhật ký du lịch

#18. Keep a Travel Journal

Tôi thích đi du lịch, vì vậy một điều mà tôi cảm thấy an ủi khi viết là kinh nghiệm của tôi ở các địa điểm khác nhau trên thế giới. Sử dụng mẫu viết sẵn là lựa chọn hoàn hảo vì nó giúp tôi nhớ những chi tiết quý giá trong chuyến mà tôi có thể lãng quên. Bạn có thể viết về món bạn ăn, những chuyến du ngoạn bạn đã trải qua, và thậm chí cả những người mà bạn gặp. Nếu bạn không có cơ hội đi du lịch nhiều, hãy viết về những địa điểm mà bạn muốn ghé thăm. Khi có thể đi, bạn có thể so sánh kinh nghiệm của bạn với những gì bạn đã viết.

I enjoy traveling, so one thing that I find comforting to write about is my experiences in different locations around the world. Using this journal prompt is perfect because it helps me remember the precious details of my trips that could easily be forgotten. You can write about the food you ate, the excursions that you experienced, and even some of the people that you met. If you have not had the chance to travel much, write about places that you would like to visit. When you are finally able to go, you can compare your experience with what you wrote.

# 19. Viết như một gia đình

#19. Write as a Family

Nếu bạn không thể nghĩ về một chủ đề mới để viết về trong nhật ký của bạn, hãy tạo một mục có tên Gia đình để bạn có thể mở rộng những suy nghĩ của các thành viên trong gia đình. Mỗi thành viên có thể viết trong nhật ký. Bạn có thể viết về một ngày vui mà cả gia đình đã dành cho nhau, hoặc tạo ra một mẫu gợi ý sẵn. Chia sẻ nhật ký sẽ giúp các thành viên hiểu được suy nghĩ của nhau và thấu hiểu nhau hơn.

If you cannot think of a new topic to write about in your journal, try writing an entry as a family so that you can expand on the thoughts of each other. Each member of your family can write in the journal. You can write about a fun day that you all spent together, or create a journal prompt. Sharing a journal will allow you to understand each other’s thoughts and thinking patterns.

# 20. Viết về điều không thích

#20. Write about Dislikes

Không phải tất cả các bài viết đều rất thú vị, vì vậy nếu bạn đang cố gắng tìm một chủ đề, hãy bắt đầu suy nghĩ về những ý tưởng mà bạn không đặc biệt muốn viết. Nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì đó tốt hơn, thì bạn vẫn có một chủ đề. Nó có thể không lý tưởng, nhưng nó sẽ cho bạn một nơi để bắt đầu

Not all writing is enjoyable, so if you are struggling to find a topic, start thinking about ideas that you do not particularly want to write about. If you cannot think of something better, then you still have a topic. It may not be ideal, but it will give you a place to start

# 21. Suy nghĩ lúc sáng sớm

#21. Thoughtless Morning Entries

Khi bạn thức dậy lần đầu tiên, tâm trí của bạn không bị vướng bận bởi những ý nghĩ trong ngày, vì vậy đây là lúc tốt nhất để cho sự sáng tạo của bạn phát triển. Hãy cố gắng viết ít nhất ba trang nội dung mà không nghĩ nhiều về những gì bạn đang viết.

When you first wake up, your mind is not bogged down with the thoughts of the day, so this is the best time to just let your creativity flow. Try to write at least three pages of content without thinking much about what you are writing.

# 22. Sử dụng chủ đề hàng tháng

#22. Use Monthly Themes

Nếu bạn không thể đưa ra một ý tưởng cụ thể, hãy nghĩ đến các chủ đề có trong mỗi tháng trong năm. Vào tháng Giêng, bạn có thể viết về những khởi đầu mới. Trong tháng hai, tình yêu luôn luôn là điều được nghĩ về. Nếu bạn gặp vấn đề về chủ đề, hãy xem danh sách này để giúp bạn bắt đầu.

If you cannot come up with a specific idea, think about themes that are present during each month of the year. In January, you can write about new beginnings. In February, love is always in the air. If you are having problems thinking of themes, then check out this list to help you get started.

# 23. Viết một bức thư

#23. Write a Letter

Đây là một cách tuyệt vời để nói chuyện với ai đó mà bạn không thường xuyên gặp. Bạn có thể viết thư cho một người đã qua đời, người sống xa bạn, hoặc thậm chí một người sống trong nhà bạn. Có thể bạn có điều gì đó muốn nói với họ, nhưng bạn không muốn nói ra miệng. Viết một lá thư cho họ sẽ giúp bạn sắp xếp các ý nghĩ và phân loại cảm xúc của bạn trước khi bạn thực sự nói chuyện với họ.

This is a great way to talk to someone that you do not get to see that often. You can write to someone who has passed away, someone who lives far away from you, or even someone who lives in your home. Maybe you have something to say to an inpidual, but you do not want to say it out loud. Writing a letter to them will help you organize your thoughts and sort your feelings before you actually speak to them.

# 24. Viết cho một bạn trong tưởng tượng

#24. Write to an Imaginary Friend

Trong cuộc sống, bạn đôi khi cần phải nói với người khác về các vấn đề của bạn. Không phải mọi người đều cảm thấy thoải mái thể hiện bản thân mình, do đó, viết một lá thư mà không phải là dành cho bất cứ ai đọc là một cách để đến với tình cảm của bạn. Điều đó cho phép bạn nói chuyện với ai đó và bày tỏ suy nghĩ của mình mà không bị phán xét.

In life, you sometimes need to tell others about your problems. Not everyone is comfortable expressing themselves, so writing a letter that is not meant for anyone to read is a way to come to terms with your feelings. It allows you to talk to someone and organize your thoughts without being judged.

# 25. Viết về các bài học của một cuốn sách

#25. Write about the Lessons of a Book

 

Hầu hết các tài liệu mà bạn đọc có một cốt truyện rõ ràng cũng như một bài học sâu sắc hơn được giấu trong các trang sách. Bất cứ lúc nào bạn hoàn thành một cuốn sách mới, hãy viết về các bài học trong đó. Bạn còn có thể bao gồm những trích dẫn yêu thích của bạn.

Most of the literature that you read has an obvious plot as well as a deeper lesson that is hidden in the pages. Any time you complete a new book, write about the lessons in it. You can even include some of your favorite quotes.

#26. Do a Writing Sprint

# 26. Viết một cách cấp tốc

Đặt hẹn giờ trong năm phút và viết cho đến khi hết thời gian. Không vấn đề gì với điều bạn đang viết về, chỉ cần đảm bảo rằng ngòi bút của bạn luôn luôn di chuyển. Đây là một cách tuyệt vời để viết ra suy nghĩ của bạn trên trang giấy – và nếu thời gian của bạn bị hạn chế thì bạn chỉ cần năm phút mà thôi.

Set your timer for five minutes and write until the time expires. It does not matter what you are writing about, simply make sure that your pencil is always moving. This is a great way to get your thoughts down on paper—and if your time is limited, it only requires five minutes.

# 27. Viết một câu mỗi ngày

#27. Write One Sentence Each Day

Viết rất nhiều có thể làm nản lòng một số người, vì vậy bạn là một trong số đó, hãy cố gắng bắt đầu bằng cách viết một câu mỗi ngày trong nhật ký hàng ngày của bạn. Nó sẽ không tốn nhiều công sức hoặc thời gian, nhưng nếu chủ đề đó là điều bạn quan tâm, thậm chí bạn có thể viết nhiều hơn mà không nhận ra điều đó.

Writing a lot can be discouraging for some, so if that sounds like you, try to start by writing one sentence a day in your daily journal. It will not take a lot of effort or time, but if the topic is something that interests you, you may even write more without realizing it.

# 28. Viết ra những lời khẳng định

#28. Write Down Affirmations

Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần viết trong nhật ký, hãy viết về một xác nhận mà bạn tin và tiếp tục viết nó cho đến khi bạn điền vào một số trang cụ thể. Hãy cố viết dài tầm ba trang. Nếu bạn nghĩ đến cái gì khác để viết về trước đó, bạn có thể điền vào phần còn lại của khoảng trống với chủ đề đó.

If you are unsure of what to write in your journal, write down an affirmation that you believe in, and continue writing it until you fill up a specific number of pages. Try to fill up three pages. If you think of something else to write about before then, you can fill the rest of the space with that topic.

# 29. Tạo danh sách

#29. Create Lists

Một trong những điều tôi yêu thích khi viết nhật ký là tạo ra một danh sách những điều tôi thích. Đây có thể là danh sách phim, chương trình truyền hình yêu thích, những thứ bạn cần để chuẩn bị cho kỳ nghỉ của mình hoặc thậm chí là một danh sách thực phẩm mà bạn cần để làm một số món ăn yêu thích của bạn.

One of my favorite things to do when I am drawing a blank for new journaling ideas is to create a list of things that I enjoy. This could be a list of movies, your favorite television shows, things that you need to pack for your vacation, or even a grocery list that you need to get in order to make some of your favorite foods.

# 30. Tạo bản đồ tư duy

#30. Create a Mind Map

Nếu bạn đã suy nghĩ về một dự án lớn mà bạn đang thực hiện, thì sau đó vẽ ra một sơ đồ tư duy có thể giúp bạn thông suốt được ý tưởng. Cách này sẽ giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn hơn, rõ ràng hơn thay vì tập trung vào một phần nhỏ của công việc hiện tại.

If you have been brainstorming for a big project that you are taking on, then drawing out a mind map could help you get your ideas flowing. It will help you to see the bigger picture more clearly instead of focusing on a small part of the task at hand.

# 31. Tạo nhóm tư duy

#31. Create Thought Clusters

Bắt đầu với một ý tưởng ở giữa trang của bạn và mở rộng từ ý nghĩ đơn lẻ đó. Viết ra bất cứ điều gì mà xuất hiện trong đầu bạn. Có thể các ý nghĩ đó không được sắp xếp, nhưng nó sẽ nói lên một câu chuyện khi quá trình suy nghĩ hoàn tất. Mặc dù có vẻ như bạn đang thêm các bước vào nhật ký của mình nhưng nó thực sự giúp bạn quyết định nên viết gì.

Start with one idea in the center of your page and expand from that single thought. Write down anything that comes to mind. It may seem disorganized, but it will tell a story when the thought process is complete. While it may seem like you are adding extra steps to your journaling, it actually helps you decide what to write about.

# 32. Vẽ một phác thảo tính cách

#32. Design a Character Sketch

Tôi không có ý vẽ một bức chân dung của chính mình, mặc dù bạn có thể nếu bạn thích. Tôi chỉ đơn giản có nghĩa là tạo ra một chân dung bằng văn bản. Hãy đưa bản thân hoặc một cá nhân khác vào cuộc sống bằng cách miêu tả cá tính, trạng thái tình cảm và phong cách của họ theo cách thể hiện của nhân vật. Bạn thậm chí có thể mô tả một cá nhân tưởng tượng nếu bạn thích.

I don’t mean to draw a portrait of yourself, though you can if you like. I simply mean creating a portrait in writing. Bring yourself or another inpidual to life by describing their personality, their emotional state, and their style in a way that expresses character. You can even describe an imaginary inpidual if you prefer.

# 33. Sáng tạo

#33. Be Creative

Nếu bạn không thể tìm ra những gì để viết trong cuốn nhật ký hàng ngày, vậy thì đơn giản là bạn hãy tạo một mục sáng tạo cho loại khác. Có lẽ bạn thích vẽ. Bạn có thể vẽ chì một bức tranh mà bạn muốn, và thậm chí bạn có thể tô màu nó nếu bạn thích.

If you cannot figure out what to write in a daily journal, then you can simply make a creative entry of another type. Perhaps you like to draw. You can stencil a picture that you want to create, and you can even color it in if you wish.

Nếu bạn không có tài năng nghệ thuật, vậy thì vẽ nghuệch ngoạc cũng được. Đây là nhật ký của bạn, vì vậy hãy sử dụng bất kỳ sáng tạo mà bạn muốn.

If you do not have artistic talents, doodling is perfectly fine. This is your journal, so use whatever creative means you wish.

Loại ý tưởng nhật ký này là tất cả Bullet journals viết về (Bullet journal là một cách ghi chép công việc và kế hoạch rất hiệu quả do Ryder Carroll, một nhà thiết kế tại Brooklyn nghĩ ra). Tôi thích những nhật ký kiểu này, nhưng tôi không có kỹ năng nghệ thuật để làm cho họ trông giống như một số mẫu trong những quyển nhật ký này.

This type of journaling idea is what bullet journals are all about. I love to look at these journals, but I don’t have the artistic skill to make them look like some of these bullet journal artists.

(Thật sự đó, một ngày nào đó Bullet Journaling sẽ là trở thành nghệ thuật, như cắt dán, nghệ thuật macramé, hoặc màu nước)

(Seriously, some day bullet journaling this will be an art form, like collage, macramé, or watercolor) 

Final Thoughts – 33 Journal Prompts

Suy nghĩ cuối cùng – 33 Báo Các tạp chí

Làm thế nào bạn thích các mẫu ghi chép trong danh sách của chúng tôi?

How did you like the journaling prompts on our list?

Có ý tưởng ghi nhật ký mà bạn có thể sử dụng để viết trong nhật ký hàng ngày của bạn là rất quan trọng. Mọi người đều cạn ý tưởng theo thời gian, vì vậy việc có một danh sách các ý tưởng có thể giúp bạn bắt đầu sự sáng tạo của mình.

Having journaling ideas that you can use to write in your daily journal is important. Everyone gets writer’s block from time to time, so having a list of ideas can help you to jump start your creativity.

33 ý tưởng này là sự khởi đầu tuyệt vời cho nhật ký hàng ngày của bạn. Hãy thử chúng và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn

These 33 ideas offer a great starting place for your daily journal. Try them out and let us know what you think.

Nếu bạn có ý tưởng ghi nhật ký khác mà bạn muốn chia sẻ với mọi người, hãy liệt kê chúng bằng cách bình luận và đừng ngại chia sẻ bài viết này trên trang mạng xã hội của bạn nhé.

If you have other journaling ideas that you want to share with others, please list them in the comments—and don’t be afraid to share this article on your social media feeds.

———-Tác giả: Develop Good Habit

Link bài gốc: developgoodhabits.com

Dịch giả: Phạm Thu Hương – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: Phạm Thu Hương – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

Xem thêm:
dịch vụ seo hcm

khoá đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề