Tổng hợp những mẫu PowerPoint, mẫu Slide đẹp


Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn tổng hợp những mẫu PowerPoint, mẫu Slide đẹp hiện nay. Chúng tôi đã chọn lọc ra 60 mẫu PowerPoint, mẫu Slide đẹp nhất hiện nay cho các bạn tải, xem link tải ở cuối bài.

Mẫu Slide đẹp số 1:

Mẫu Slide đẹp số 1

Mẫu Slide đẹp số 2:

Mẫu Slide đẹp số 2

Mẫu Slide đẹp số 3:

Mẫu Slide đẹp số 3

Mẫu Slide đẹp số 4:

Mẫu Slide đẹp số 4

Mẫu Slide đẹp số 5:

Mẫu Slide đẹp số 5

Mẫu Slide đẹp số 6:

Mẫu Slide đẹp số 6

Mẫu Slide đẹp số 7:

Mẫu Slide đẹp số 7

Mẫu Slide đẹp số 8:

Mẫu Slide đẹp số 8

Mẫu Slide đẹp số 9:

Mẫu Slide đẹp số 9

Mẫu Slide đẹp số 10:

Mẫu Slide đẹp số 10

Mẫu Slide đẹp số 11:

Mẫu Slide đẹp số 11

Mẫu Slide đẹp số 12:

Mẫu Slide đẹp số 12

Mẫu Slide đẹp số 13:

Mẫu Slide đẹp số 13

Mẫu Slide đẹp số 14:

Mẫu Slide đẹp số 14

Mẫu Slide đẹp số 15:

Mẫu Slide đẹp số 15

Mẫu Slide đẹp số 16:

Mẫu Slide đẹp số 16

Mẫu Slide đẹp số 17:

Mẫu Slide đẹp số 17

Mẫu Slide đẹp số 18:

Mẫu Slide đẹp số 18

Mẫu Slide đẹp số 19:

Mẫu Slide đẹp số 19

Mẫu Slide đẹp số 20:

Mẫu Slide đẹp số 20

 

Tải các mẫu PowerPoint, mẫu Slide đẹp tại đây


Bài viết liên quan

Hình nền động đẹp cho Powerpoint

Hình nền động đẹp cho Powerpoint

Tạo và sử dụng các hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Tạo và sử dụng các hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Thao tác chèn hình ảnh trong PowerPoint

Thao tác chèn hình ảnh trong PowerPoint

Hình nền PowerPoint đẹp 2015

Hình nền PowerPoint đẹp 2015

Cách chèn hình nền vào Powerpoint

Cách chèn hình nền vào Powerpoint

Chèn tập tin âm thanh Audio vào Slide trong PowerPoint

Chèn tập tin âm thanh Audio vào Slide trong PowerPoint

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo top 1

đào tạo seo marketing online miễn phí

Bài viết cùng chủ đề