Tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất


Các bạn thường xuyên phải làm việc với Photoshop thì việc sử dụng phím tắt để thao tác sẽ giúp các bạn tiết kiệm tối đa thời gian để chỉnh sửa hay tạo ảnh. Nhưng chắc hẳn không phải ai cũng nhớ hết tất cả các tổ hợp phím tắt trong Photoshop.

Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây, bài viết tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất theo từng nhóm chức năng.

Tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất

Nhóm phím tắt hệ thống File

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + N

File > New

Tạo File mới

CTRL + O

File > Open

Mở file

CTRL + ALT + O

File > Open As

Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W

File > Close

Đóng file

CTRL + S

File > Save

Lưu

CTRL + SHIFT + S

File > Save As

Lưu ra các dạng khác

CTRL + ALT + S

File > Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P

File > Print

In ảnh

Nhóm phím tắt F

Tổ hợp phím tắt

Nội dung

F1

Mở trình giúp đỡ

F2

Cut

F3

Copy

F4

Paste

F5

Mở Pallete Brush

F6

Mở Pallete màu

F7

Mở Pallete Layer

F8

Mở Pallete Info

F9

Mở Pallete Action

Nhóm phím tắt công cụ Toolbar

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

V

Move

Di chuyển

M

Marquee

Tạo vùng chọn

L

Lasso

Tạo vùng chọn tự do

W

Magic Wand

Tạo vùng chọn theo màu

C

Crop

Cắt hình

I

Eyedroppe

Chấm màu . Thước kẻ

J

Healing Brush

Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B

Brush

Nét bút

S

Clone Stamp

Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y

History Brush

Gọi lại thông số cũ của ảnh

E

Eraser

Tẩy

G

Paint Bucket

Đổ màu/Đổ màu chuyển

U

Smudge Tool

Mô tả hiện tường miết tay

O

Burn

Làm tối ảnh

P

Pen

Tạo đường path . vector

T

Horizontal Type

Viết chữ

A

Path Selection

Chọn đường Path . Vector

U

Round Retange

Vẽ các hình cơ bản

H

Hand

Hand Tool

Z

Zoom

Phóng to / nhỏ hình

D

Defaul Background Color

Quay về màu cơ bản ban dầu

X

Swich Foreground  & Background color

Đổi màu trên bảng màu

Nhóm phím tắt khi chỉnh sửa ảnh

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + L

Ajust > Levels

Mở bảng Levels

CTRL + SHIFT + L

Ajust > Auto Levels

Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L

Ajust > Auto Contrast

Tự động chỉnh độ tương phản

CTRL + M

Ajust > Curves

Chỉnh vùng sáng tối với  Curves

CTRL + B

Ajust > Color Blance

Cân bằng màu

CTRL + U

Ajust > Hue/Saturation

Chỉnh Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U

Ajust > Desaturate

Chuyển sang màu Grayscale (Desaturate)

CTRL + I

Ajust > Invert

Bảng Invert

CTRL + T

 

Thay đổi kích thước tự do

SHIFT + CTRL + B

 

Chỉnh màu tự động

CTRL + SHIFT + R

 

Xử lý lỗi quang học

CTRL + SHIFT + ALT + C

 

Kéo giãn hình mà không làm biến dạng đối tượng trong ảnh

SHIFT + J

 

Di chuyển đối tượng trong ảnh và tự động lấp vào vùng trống.

CTRL + ALT + G

 

Tạo clipping mask

SHIFT +   +

SHIFT +   –

 

Các chế độ hòa trộn

CTRL + ALT + I

 

Thay đổi kích thước ảnh

Nhóm phím tắt thao tác với Layer

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + SHIFT + N

New > Layer

Tạo Layer mới

CTRL + J

New > Layer Via Copy

Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J

New > Layer Via Cut

Cắt Layer

ALT + [

Select under layer

Chọn layer dưới layer hiện tại

ALT + ]

Select over layer

Chọn layer trên layer hiện tại

ALT + ,

Select last layer

Chọn layer dưới cùng

ALT + .

Select top layer

Chọn layer trên cùng

CTRL + G

Group Layers

Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G

Ungroup Layers

Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ]

Arrange > Bring to Front

Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ]

Arrange > Birng to Forward

Chuyển Layer lên trên

CTRL + [

Arrange > Send Backward

Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [

Arrange > Send to Back

Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E

Merge Down

Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E

Merge Visible

Ghép tất cả các Layer

Nhóm phím tắt các lệnh chọn Select

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + A

All

Chọn tất cả

CTRL + D

Deselect

Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D

Reselect

Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I

Inverse

Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D

Feather

Mờ biên vùng chọn

CTRL + F

Last Filter

Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + SHIFT + F

Fade

Chỉnh Opacity Brush

Nhóm phím tắt với lệnh Edit

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

[

Zoom + Brush

Phóng to nét bút

]

Zoom – Brush

Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z

Undo

Quay lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z

Undo More

Quay lại nhiều bước

CTRL + X

Cut

Cắt

CTRL + C

Copy

Copy

CTRL + SHIFT + C

Copy Merged

Copy Merged

CTRL + V

Paste

Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V

Paste Into

Paste chồng lên

CTRL + T

Free Transform

Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T

Transform > Again

Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt với lệnh View

Tổ hợp phím tắt

Thao tác tương ứng

Nội dung

CTRL + Y

Preview>CMYK

Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y

Gamut Warning

Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + +

Zoom In

Phóng to

CTRL + –

Zoom Out

Thu nhỏ

CTRL + 0

Fit on Screen

Xem hình tràn màn hình

CTRL + SHIFT + H

Hide Path

Ẩn các đường Path

CTRL + R

Show Rulers

Hiện thước

CTRL + ;

Hide Guides

Ẩn Guides

CTRL + SHIFT + ;

Snap To Guides

Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ;

Lock Guides

Khoá Guides

CTRL + “

Show Grid

Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘

Snap To Grid

Nhẩy bằng lưới

Nhóm phím tắt làm việc với Brush

Tổ hợp phím tắt

Nội dung

B

Bật Brush Tool

[

Giảm kích thước Brush

]

Tăng kích thước Brush

SHIFT + [

Giảm độ cứng của Brush

SHIFT + ]

Tăng độ cứng của Brush

,

Chọn brush đứng trước

.

Chọn brush đứng sau

SHIFT + ,

Chọn brush đầu tiên

SHIFT + .

Chọn brush cuối cùng

Nhóm phím tắt của Opacity

Chọn thông số opacity

Chọn thông số flow

0 = 100%

1 = 10%

2 = 20%

9 = 90%

6 + 9 = 69%

Shift + 0 = 100%

Shift + 1 = 10%

Shift + 2 = 20%

Shift + 9 = 90%

Shift + 6 + 9 = 69%

Trên đây là tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất mà bài viết cung cấp cho các bạn tham khảo và lưu lại để sử dụng. Khi các bạn đã nhớ được những tổ hợp phím tắt Photoshop cần thiết thì các bạn sẽ thao tác với Photoshop nhanh và thuận tiện hơn. Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan

File AI là gì Phần mềm mở file AI Cách mở file AI

File AI là gì Phần mềm mở file AI Cách mở file AI

Cách ghép ảnh, cắt ảnh bằng Paint

Cách ghép ảnh, cắt ảnh bằng Paint

Cách tạo ảnh màu trắng, đen hoặc màu bất kỳ cực dễ bằng Paint trên Windows

Cách tạo ảnh màu trắng, đen hoặc màu bất kỳ cực dễ bằng Paint trên Windows

Cách viết chữ trong Paint

Cách viết chữ trong Paint

100+ Khung hình đẹp để ghép ảnh

100+ Khung hình đẹp để ghép ảnh

Cách chèn Logo vào ảnh bằng Paint đơn giản

Cách chèn Logo vào ảnh bằng Paint đơn giản

Viết bình luận
Cancel reply


Xem thêm:
dịch vụ seo chuyên nghiệp

khoá đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề