logo mat bao 01

Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” →  “FTP Managerment”

Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

1. Tạo tài khoản FTP

Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập hosting để  đăng nhập vào FTP. Khi các bạn muốn tạo thêm tài khoản FTP và điều chỉnh các thông số  cấu hình cho phù hợp với từng User thì có thể thực hiện theo các bước

Có thể bạn quan tâm  Security Advanced Protection - SAP là gì? update 2020

Bước 1.  Click “Create FTP account”

1587806731 397 Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

Bước 2 : Điền thông tin cho user FTP à Click “Create” để tạo user

1587806731 726 Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

Tại đây các bạn có thể tự tùy chọn các giới hạn thư mục mà user được phép truy cập

Lưu ý: khi tạo user FTP sẽ có dạng user@domain

2. Thay đổi password, thư mục được phép truy cập, xóa user FTP

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn cấu hình tài khoản Email4B vào ứng dụng Outlook trên IPhone thông qua giao thức ActiveSync (Exchange) update 2020

Thay đổi password: Nhấn vào “Change”

1587806731 224 Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

Nhập password mới và thay đổi thư mục được phép truy cập

1587806731 808 Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

Cuối cùng nhấn “Modify” để lưu lại các thay đổi

3. Xóa tài khoản FTP

Chọn User FTP cần xóa

1587806731 954 Quan ly tai khoan FTP Management DirectAdmin update 2020

Nhấn “Delete Selected”  để xóa user FTP

 

Xem thêm:
dịch vụ seo backlink

dao tao seo web miễn phí

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn sử dụng Swift Performance plugin update 2020

Có thể bạn quan tâm: