Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” →  “FTP Managerment”

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 1

1. Tạo tài khoản FTP

Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập hosting để  đăng nhập vào FTP. Khi các bạn muốn tạo thêm tài khoản FTP và điều chỉnh các thông số  cấu hình cho phù hợp với từng User thì có thể thực hiện theo các bước

Bước 1.  Click “Create FTP account”

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 2

Bước 2 : Điền thông tin cho user FTP à Click “Create” để tạo user

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 3

Tại đây các bạn có thể tự tùy chọn các giới hạn thư mục mà user được phép truy cập

Lưu ý: khi tạo user FTP sẽ có dạng user@domain

2. Thay đổi password, thư mục được phép truy cập, xóa user FTP

Thay đổi password: Nhấn vào “Change”

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 4

Nhập password mới và thay đổi thư mục được phép truy cập

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 5

Cuối cùng nhấn “Modify” để lưu lại các thay đổi

3. Xóa tài khoản FTP

Chọn User FTP cần xóa

Quản lý tài khoản FTP Management DirectAdmin update 2020 6

Nhấn “Delete Selected”  để xóa user FTP

 

Xem thêm:
dịch vụ seo backlink

dao tao seo web miễn phí

Bài viết cùng chủ đề