logo mat bao 01

Hôm nay La Trọng Nhơn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version update 2020

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

Hướng dẫn SSH vào Cloud Server Linux bằng phần mềm PutTy

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

+ Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kêt nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Windows update 2020

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi options.conf

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 4: Nhần phím i để sửa giá trị tại dòng php1_release=5.6 ( Buid lại PHP với Version 5.6, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )
Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 6: Chạy lệnh ./build php n để tiến hành build lại PHP

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn mở tạm tên miền Việt Nam trên trang ID Portal update 2020

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 7: Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A + D để thoát khỏi session hiện tại.

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

Bước 8: Để theo dõi quá trình hoàn tất  hay chưa, bạn có thể nhập lệnh screen -r, ngay lập tức màn hình sẽ quay trở lại session làm việc lúc nãy.

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm Microsoft Office 2016 trên máy tính update 2020

1587802989 839 Su dung Custombuild 2.0 tren DirectAdmin de thay doi PHP

Bước 9: Nếu nhận được kết quả trả về như trong hình là bạn đã build thành công, ở đây là PHP 5.6, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh php -v

1587802989 450 Su dung Custombuild 2.0 tren DirectAdmin de thay doi PHP

Xem thêm:
dịch vụ seo tổng thể

tự đào tạo seo căn bản miễn phí

Có thể bạn quan tâm: