Có nên mua bảo hiểm cho xe ô tô cũ? mới

Rất nhiều chủ xe ô tô cũ băn khoăn vấn đề có nên mua bảo hiểm vật chất cho xe ô tô cũ ngoài bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe theo quy định? Có nên mua bảo hiểm cho xe ô tô cũ? Bảo hiểm ô tô là bảo hiểm vật chất, […]

Read More