Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 theo từng chương là tài liệu dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 8 nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Sinh học. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo tài liệu.

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

Câu 1. Con người là một trong những đại diện của

A. lớp Chim.     B. lớp Lưỡng cư.     C. lớp Bò sát.     D. lớp Thú.

Câu 2. Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định

C. Biết tư duy

D. Có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết)

Câu 3. Sinh học 8 có nhiệm vụ là gì ?

A. Cung cấp những kiến thức cơ bản đặc điểm cấu tạo, chưc năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

B. Cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

C. Làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4. Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây ?

1. Quan sát tranh ảnh, mô hình… để hiểu rõ đặc điểm hình thái, cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể.

2. Tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3. Vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể.

A. 1, 2, 3       B. 1, 2        C. 1, 3       D. 2, 3

Câu 5. Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

A. Bộ não phát triển    C. Sống trên mặt đất

B. Lao động          D. Di chuyển bằng hai chân

Câu 6. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật khác ?

1. Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn 2. Đi bằng hai chân

3. Có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng 4. Răng phân hóa

5. Phần thân có hai khoang : khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành

A. 1, 3        B. 1, 2, 3        C. 2, 4, 5        D. 1, 3, 4

Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây xuất hiện ở cả người và mọi động vật có vú khác ?

A. Có chu kì kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày       B. Đi bằng hai chân

C. Nuôi con bằng sữa mẹ          D. Xương mặt lớn hơn xương sọ

Câu 8. Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án còn lại       C. Thể thao

B. Tâm lý giáo dục học              D. Y học

Câu 9. Trong giới Động vật, loài sinh vật nào hiện đứng đầu về mặt tiến hóa ?

A. Con người       B. Gôrila       C. Đười ươi        D. Vượn

Câu 10. Loài động vật nào dưới đây có nhiều đặc điểm tương đồng với con người nhất ?

A. Cu li       B. Khỉ đột        C. Tinh tinh        D. Đười ươi

Câu 11. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?

A. Bóng đái      B. Phổi       C. Thận       D. Dạ dày

Câu 12. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?

A. Cơ hoành B. Cơ ức đòn chũm C. Cơ liên sườn D. Cơ nhị đầu

Câu 13. Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

A. Hệ tiêu hóa       B. Hệ bài tiết        C. Hệ tuần hoàn       D. Hệ hô hấp

Câu 14. Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp 3. Hệ nội tiết 4. Hệ tiêu hóa

2. Hệ sinh dục 5. Hệ thần kinh 6. Hệ vận động

A. 1, 2, 3       B. 3, 5       C. 1, 3, 5, 6        D. 2, 4, 6

Câu 15. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

A. Hệ tuần hoàn      B. Tất cả các phương án còn lại

C. Hệ vận động       D. Hệ hô hấp

Câu 16. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau

B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương

C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 17. Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?

A. 3 phần : đầu, thân và chân        B. 2 phần : đầu và thân

C. 3 phần : đầu, thân và các chi       D. 3 phần : đầu, cổ và thân

Câu 18. Hệ cơ quan nào dưới đây phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người ?

A. Hệ tuần hoàn       B. Hệ hô hấp      C. Hệ tiêu hóa        D. Hệ bài tiết

Câu 19. Thanh quản là một bộ phận của

A. hệ hô hấp.       B. hệ tiêu hóa.       C. hệ bài tiết.       D. hệ sinh dục.

Câu 20. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

A. 5      B. 4       C. 3        D. 2

Câu 21. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp prôtêin

D. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 22. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi       B. Lục lạp        C. Nhân        D. Trung thể

Câu 23. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

A. Dịch nhân      B. Nhân con      C. Nhiễm sắc thể        D. Màng nhân

Câu 24. Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

A. Cacbon        B. Ôxi        C. Lưu huỳnh       D. Nitơ

Câu 25. Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

A. Hiđrô      B. Tất cả các phương án còn lại       C. Ôxi       D. Cacbon

Câu 26. Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?

A. 1 : 1       B. 1 : 2        C. 2 : 1        D. 3 : 1

Câu 27. Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

1. Tế bào thần kinh 2. Tế bào lót xoang mũi 3. Tế bào trứng

4. Tế bào gan 5. Tế bào xương

A. 2       B. 3        C. 4       D. 1

Câu 28. Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

A. Tế bào thần kinh        B. Tế bào cơ vân       C. Tế bào xương       D. Tế bào da

Câu 29. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?

A. Ôxi                              B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

C. Tất cả các phương án còn lại         D. Nước và muối khoáng

Câu 30. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

 

Từ khóa tìm kiếm: cách Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 theo từng chương, hướng dẫn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 theo từng chương

Bài viết cùng chủ đề