Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin đi học Mầm non được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất.

Mẫu đơn xin đi học Mầm non dùng để điền thông tin xin vào trường Mầm non dành cho quý phụ huynh có nhu cầu gửi con mình vào các cơ sở mầm non trên cả nước. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo. 

Đơn xin đi học Mầm non – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

Số: ……./ MNPĐ ….., ngày ……..tháng…….năm 20………

 ĐƠN XIN HỌC
Năm học 20…… – 201……

        Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non …………..

 1 – Họ và tên bé:………………………………….

– Ngày sinh:…………………………………………

– Hộ khẩu thường trú:…………………………

– Hiện đang cư trú tại:………………………….

2 – Họ tên bố: ……………..Điện thoại:…………

– Nghề nghiệp:…………….. Nơi công tác:………

3 – Họ tên mẹ:……………… Điện thoại:………….

– Nghề nghiệp:……………. Nơi công tác:……….

4. Tình trạng sức khỏe của bé:……………….

5. Tên người đứng xin (nếu có):…………….

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

 

…..ngày…… tháng……năm 20….

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin đi học Mầm non – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——

Số: ……./ MNPĐ ….., ngày ……..tháng…….năm 20……...

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: ……………………………

Tên tôi là……………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………

Có con là:………………………………

Sinh ngày………..……tháng……..năm……

Nay tôi làm đơn này xin cho con được vào học tại trường…………….. Nếu được nhận vào trường, gia đình tôi xin hứa:

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường.

– Đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của cha, mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, tạo điều kiện cho con phát triển tốt. Phối hợp cùng cô giáo trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục nhằm giúp con khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, học tập có nề nếp.

– Gửi và đón con đúng thời gian quy định.

– Thường xuyên trao đổi với cô giáo chủ nhiệm lớp về tình hình sức khỏe và diễn biến tâm lý của cháu hàng ngày.

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh, các phong trào do nhà trường phát động. Thực hiện đóng góp các khoản thu theo quy định và thu khác kịp thời đúng thời gian quy định của nhà trường.

Vậy kính mong trường Mầm non…… xét duyệt cho con tôi được đi học tại nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

…..ngày…… tháng……năm 20….

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Từ khóa tìm kiếm: cách Mẫu đơn xin đi học Mầm non, hướng dẫn Mẫu đơn xin đi học Mầm non

Bài viết cùng chủ đề