Download.com.vn xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu đơn xin xác nhận không nợ thuế. Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế được áp dụng với các doanh nghiệp muốn giải thể, vì vậy họ sẽ làm đơn lên cơ quan thuế yêu cầu xác minh số tiền đóng thuế, khoản phát sinh và chứng minh doanh nghiệp đó đã đóng thuế đầy đủ và không còn nợ thuế nhà nước nữa. Mời bạn đọc tham khảo mãu đơn tại đây:

 

    CÔNG TY…………..
       ———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 Số:…………………..

…….ngày…..tháng………năm……….

                         ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

        Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..….

Tên doanh nghiệp:……………………………………….….…………………..….

Mã số thuế……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………..Fax:………………………………………….

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty………………………………… làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công ty chúng tôi đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau:

1. Số thuế đã đóng ………………………………………..

2. Loại thuế …………………………………………

3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…………………………………

Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công ty…………………………….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…………….. xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cám ơn và kính chào!

                                              ….., ngày….tháng….năm……..

                                                   Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                              GIÁM ĐỐC

 

Từ khóa tìm kiếm: cách Mẫu giấy xác nhận không nợ thuế, hướng dẫn Mẫu giấy xác nhận không nợ thuế

Bài viết cùng chủ đề