Recovery Toolbox for Illustrator – Khôi phục file Illustrator

Recovery Toolbox for Illustrator là ứng dụng đơn giản để hỗ trợ bạn khôi phục các file Illustrator một cách nhanh chóng.

Recovery Toolbox for Illustrator

Giao diện của chương trình là một wizard với những công cụ điều khiển cần thiết. Đầu tiên, wizard cho phép bạn chọn file đã hư hại mà chương trình sẽ làm việc cùng. Để chọn file, nhập tên đầy đủ và đường dẫn của nó vào phần ở giữa cửa sổ hoặc sử dụng hộp thoại mở file tiêu chuẩn của Windows.

Recovery Toolbox for Illustrator phân tích cấu trúc file và khôi phục dữ liệu từ tất cả các lớp có sẵn. Thời gian của chương trình này phụ thuộc vào tốc độ máy tính và kích cỡ file bị hư hỏng.

Cuối cùng, bạn nên chọn file đầu ra để lưu trữ dữ liệu của bạn. Lưu ý rằng file đã lưu không tương thích với PDF và sẽ không thể nén được. Để thêm tính năng nén hoặc chuyển đổi file sang định dạng PDF, hãy sử dụng Adobe Illustrator.

Khi dữ liệu đã được lưu trữ, chương trình sẽ hiển thị nhật ký quá trình đã thực hiện. Sau đó, bạn có thể kết thúc công việc bằng cách click nút Finish. Nếu bạn muốn tiếp tục quá trình khôi phục và chọn một file hư hại khác, chỉ cần click Back để trở lại một trong những bước trước đó.

Nếu chương trình không thể khôi phục file bạn mong muốn, bạn có thể gửi thư tới người viết chương trình này bằng cách sử dụng nút “Send file to developers button”. Họ sẽ phân tích nội dung file và cố gắng khôi phục nó. Sau đó, họ sẽ liên hệ với bạn và báo cáo kết quả công việc của họ.

Hạn chế:

Không thể lưu trữ các kết quả.

Đặng Hương

Từ khóa tìm kiếm: cách Recovery Toolbox for Illustrator – Khôi phục file Illustrator, hướng dẫn Recovery Toolbox for Illustrator – Khôi phục file Illustrator

Bài viết cùng chủ đề