Chương trình này có thể quản lý và đọc thông tin từ điện thoại từ xa thông qua Bluetooth. Danh sách điện thoại và SMS có thể lưu lại trong định dạng HTML.

 Super Bluetooth Hack

Tính năng mới trong Super Bluetooth Hack 1.08:

 • Informations: hiển thị thông tin về pin, mạng, sim
 • Ringing: Phát các âm thanh của cuộc gọi tới, đồng hồ báo thức…
 • Calls: Thực hiện cuộc gọi, kết thúc một cuộc gọi…
 • Language: Thay đổi ngôn ngữ trong điện thoại
 • Keys, Pressed keys: Nhấn và xem các phím được nhấn
 • Contacts: danh sách liên lạc
 • Reading SMS: Đọc SMS
 • Silent mode: Tắt hoặc bật chế độ im lặng
 • Phone functionality: Tắt mạng/điện thoại
 • Alarms: Nhắc nhở
 • Clock: Thay đổi ngày và thời gian
 • Phone locks: khóa điện thoại
 • Change network operator; thay đổi nhà cung cấp mạng
 • Java: Khởi động, xóa các ứng dụng java
 • Hiện trạng bộ nhớ trong

Từ khóa tìm kiếm: cách Super Bluetooth Hack 1.08 – Quản lý và đọc thông tin từ thông qua Bluetooth., hướng dẫn Super Bluetooth Hack 1.08 – Quản lý và đọc thông tin từ thông qua Bluetooth.

Bài viết cùng chủ đề