Từ điển tiếng Anh kinh tế với gần 4000 thuật ngữ kinh tế, thương mại… sẽ là cẩm nang cho các bạn học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế. 

Đây là từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh dùng để tra cứu các thuật ngữ của nhiều ngành và lĩnh vực trong xã hội, nhưng đa số là các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế học. Có thể kể qua các lĩnh vực đó như: Kinh tế tổng hợp, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế quốc tế, kinh tế chính trị, tài chính…

Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook

Từ khóa tìm kiếm: cách Từ điển tiếng Anh kinh tế, hướng dẫn Từ điển tiếng Anh kinh tế

Bài viết cùng chủ đề